Průvodce úhradou dokladů (Pokladna)

Modul Pokladna umožňuje vystavovat pokladní doklady k dosud neuhrazeným dokladům.

Jak vystavit pokladní doklad k neuhrazenému dokladu?

1) Vyberete příkaz menu Agenda/Průvodce úhradou dokladů...

nebo

2) Na kartě Obecné (případně na kartě Součet) vyvoláte místní nabídku a vyberete příkaz Uhradit doklad...

  • Zobrazí se dialogové okno Průvodce výběrem dokladů k úhradě pro výběr neuhrazených dokladů či jejich splátek a jejich vložení do položek nově vytvořeného pokladního dokladu.

Úhrada faktur a více firem

V dialogovém okně pro výběr dokladů k úhradě, vedle volby Radio button - Přepínač Pokladní doklad, naleznete:

CheckBox - Zatržítko Pro každou firmu doklad. Pokud funkci vyberete, vystaví se tolik pokladních dokladů, kolik je firem ve vybraných dokladech k úhradě. (Volba platí jen při vystavení nových pokladních dokladů.) Díky tomu lze v hotovosti uhradit naráz větší množství faktur pro různé zákazníky.

Při placení faktur lze vybrat faktury v tabulce agendy (voličem záznamů), výběr se převezme do okna výběru dokladů k úhradě.

Tabulka okna dokladů k úhradě

Pokud si uspořádáte pořadí a šířky sloupců, rozvržení se uloží.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě - vystavení dokladu úhrady

Úhrada pokladním dokladem

Při vystavení pokladního dokladu se do textu dokladu (nad položkami) uvede číslo hrazeného dokladu (resp. dokladů).

Příjmový pokladní doklad a číslo hrazeného dokladu

Změna typu uhrazeného dokladu

U dokladů, které již byly uhrazeny, nelze dodatečně změnit typ dokladu.

 

Poznámka

Jestliže v knize agendy Pokladna používáte více vlastních názvů pokladních dokladů a zvláštní číselné řady pro tyto doklady, při použití funkce pro úhradu dokladů nejdříve určete (v seznamu pro výběr pokladního dokladu), který typ dokladu se má použít.

 

Související dokumenty