Pohyby a doklady v Prodejně

Pohyby a doklady

Okno Zůstatek a pohyby (obr. 1) slouží k zobrazení zůstatku pokladny a seznamu dokladů. Doklady lze zobrazit i položkově. Seznam dokladů slouží k rychlému prohlížení pohybů a k opakovanému tisku jiného než naposledy vytisknutého dokladu. V tomto okně můžete též vystavit nový doklad (přímo do Varia) nebo vrátit zboží z vybraného dokladu. Prodejna akceptuje středisko na položce dokladu vyplněné prostřednictvím šablony.

Okno Zůstatek a pohyby/Pohyby a doklady a nabídka Zobrazit

Obrázek 1: Okno Zůstatek a pohyby/Pohyby a doklady a nabídka Zobrazit: přehledy dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Zobrazení - přehledy dokladů

Zobrazit Combo Výběr z nabídky položek sloužících k zobrazení přehledů pokladen, dokladů, položek, součtů... (obr. 1).
Datum Od Dialog Datum - Do Dialog Datum Zadejte data období, za které se zobrazí zvolený přehled.
→ Částky přehledů jsou uvedeny za jednotlivé knihy (hotovost, Euro a bezhotovostní prodeje) a je uveden i celkový součet.
Bezhotovostní platby Přehled bezhotovostního prodeje za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Bezhotovostní prodej.
Bezhotovostní platby po položkách Přehled bezhotovostního prodeje po položkách za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Bezhotovostní prodej.
Pokladna Přehled pokladních dokladů za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna.
Pokladna EUR Přehled pokladních dokladů v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna €.
Pokladna EUR po položkách Přehled pokladních dokladů po položkách v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna €.
Pokladna po položkách Přehled pokladních dokladů po položkách v měně za období a knihu nastavenou v možnostech prodejny, v poli Pokladna.
Prodeje Přehledy prodejů za všechny knihy zároveň. V přehledu Prodeje se vrácení a výdeje peněz zobrazují záporným číslem.
Prodeje po položkách Přehledy prodejů za všechny knihy zároveň.
Součty dle referentů Přehled příjmů a výdejů za období a knihu (nastavenou v možnostech prodejny) za jednotlivé referenty.
Přehled zobrazuje zvlášť částky za prodané zboží a zvlášť za peněžní operace. Obě hodnoty jsou navíc rozepsány na částky za prodej a vrácení zboží, resp. příjem a výdej hotovosti.
Součty za knihy

Zobrazení ukazuje celkovou cenu prodejů při částečných platbách kartou a v hotovosti.

Zobrazují se sloupce:
Hotovost - všechny příjmy/výdeje peněz do pokladen.
Obrat - vše kromě úhrad v hotovosti (nejsou započteny částečné platby za hotové). Ve sloupci Obrat vidíte prodeje jak v hotovosti, tak bezhotovostní a také příjmy a výdeje hotovosti, kromě částečných úhrad v hotovosti. Díky tomu se nepřičte částečná platba v hotovosti k částce uvedené na bezhotovostním dokladu.
Bezhotovostní platby - všechny uskutečněné bezhotovostní platby. V případě kombinované platby (částečné platby za hotové) se zobrazí pouze částka, která se uskutečnila bezhotovostním prodejem.
Zůstatek - zůstatek v pokladnách.

Součty za knihy a referenty Stejné jako zobrazení Součty za knihy, navíc rozčleněné podle jednotlivých referentů.
Tržby Zobrazuje částky za prodej zboží a služeb, vrácení zboží a služeb, celkovou částku obratu za zboží, příjem hotovosti, výdej hotovosti a celkový obrat hotovosti.
Zůstatky pokladen Zobrazuje zůstatky CZK a EUR pokladny zároveň. V zobrazení jsou zahrnuty jen pokladní knihy, nejsou zahrnuty knihy bezhotovostních dokladů.

Doporučujeme zobrazení Kontingenční tabulka Přehled tržeb v agendě Pokladna nebo Vydané doklady. Uživateli, který má přístupová práva do všech knih jmenovaných agend, zobrazení výrazně zjednoduší zjišťování denních tržeb.

 

Popis tlačítek

→ Tlačítko Zavřít (Klávesa Esc)
Zavře dialogové okno Pohyby a doklady.
→ Tlačítko Tisknout doklad (Klávesová zkratka Ctrl+T)

Vytiskne označený doklad.

  • Doklad vytisknete nad libovolným zobrazením, včetně zakázkových, s podmínkou, že přehled obsahuje pole „Číslo dokladu” a „Kniha”.
→ Tlačítko Tisknout přehled (Klávesová zkratka Ctrl+P)
Vytiskne souhrnný přehled dokladů z tabulky.
Před tiskem zobrazíte nastavení rozvržení pro tisk:
  • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
  • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled za současného držení klávesy SHIFT se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk.
  • Stiskem kláves Ctrl+P se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
  • Stiskem kláves Ctrl+Shift+P se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk.
→ Tlačítko Nový záznam (Klávesová zkratka Ctrl+N)
Po výběru knihy agendy otevře nový záznam Doklad.
→ Tlačítko Vrátit (Klávesová zkratka Alt+V)
"Vrátí" poslední pohyb zboží z vybraného dokladu, položky.
Více informací získáte v dokumentu Vrácení zboží.

 

Související dokumenty