Zrušení (změna) ukončení pracovního poměru

Tento dokument navazuje na popis Ukončení pracovního poměru.

V agendě Personalistika v záznamu Pracovník na kartě Prac.poměry v záznamu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Datum ukončení.

Jestliže potřebujete zrušit datum ukončení poměru, v dialogu Pracovní poměr, na kartě Obecné, v poli Datum ukončení zadané datum smažte a po klepnutí na Enter nebo  se otevře dialog Zrušení ukončení prac. vztahu – Procházka Petr, v němž je však datum ukončení stále uvedeno.
 

 Zrušení (změna) ukončení pracovního vztahu

 1. Výchozí složky – klepněte na tlačítko Zrušit ukončení. Všimněte si, že po této akci již není tlačítko aktivní. V poli zůstane původní datum ukončení (identifikace nutná pro systém, sloužící ke zrušení platnosti do konkrétního data, protože může být více ukončených složek již k dřívějšímu datu).

Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu

 

2. Dovolená

 Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

 

3. Prohlášení – po klepnutí na tlačítko Zrušit ukončení se otevře dialog Zrušení ukončení termínů (Prohlášení), ve kterém je třeba označit zatržítkem CheckBox - Zatržítko položku ve sloupci Typ (termíny, u kterých chcete zrušit ukončení). Dialog uzavřete a výběr potvrdíte klepnutím na tlačítko OK.

Dialog Zrušení ukončení termínů (Prohlášení)

 

 4. Slevy na dani a daňová zvýhodnění – položky v tabulce vyberte zatržítkem CheckBox - Zatržítko  obdobně jako u Prohlášení.

 Zrušení ukončení termínů (Sleva)

 

 5. Zdravotní pojišťovna

 Zrušení ukončení termínů (Předchozí zdravotní pojišťovny)

 

 Zrušení ukončení termínů (Hromadné oznámení)

 

6. Tisk – nabídka pole Vytisknout a tlačítko Tisk nejsou dostupné.

 

 Celý dialog poté vypadá takto:

Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu

 

V detailu:

1. V dialogu Pracovní poměr, karta Nastavení – platnost výchozích složek ve sloupci Do je opět bez ukončení.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

 

 2. Dialog Pracovník, karta Personální a ComboBox - Nabídka Prohlášení → tabulka → sloupec Do je prázdný.

Dialog Pracovník, karta Personální

 

 3. Dialog Pracovník, karta Rodina a tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění ...  – sloupec Do je prázdný.

Dialog Pracovník, karta Rodina

 

Jak víte, z tohoto dialogu se tisknou slevy na děti na tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech. Vlivem zrušení dat ukončení poměru systém smaže data ve sloupci Do (viz obrázek). Původně zde byly data vyjadřující dosažení 18-ti let věku dětí. Proto je třeba v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování znovu vybrat typ Daňové zvýhodnění a přiřadit slevy jako při nástupu a nechat zapsat do sloupce Do datum 18. narozenin dítěte.

 

Dialog Pracovník, karta Rodina

 

Současně se systém zeptá, zda se má nastavit i výchozí mzdová složka. Zvolte Ano, aby se na kartě Nastavení ukončily složky Daňového zvýhodnění.

 

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

 

4. Dialog Pracovník, karta Personální 

 Dialog Pracovník, karta Personální, dialog Hromadné oznámení

Tlačítko Oznámení
→ dialog Hromadné oznámení
→ prázdný řádek (původně s kódem O k 31.8.2010)

 

 Dialog Pracovník, karta Personální, dialog Zdravotní pojišťovny

Tlačítko Historie ZP
→ dialog Zdravotní pojišťovny
→ prázdné pole sloupce Přihlášen do (původně do 31.8.2010)

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty