Zrušení (změna) ukončení pracovního poměru

Obsah

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Zrušení (změna) ukončení pracovního vztahu

 • Tento dokument navazuje na popis Ukončení pracovního poměru.
 • V agendě Personalistika v záznamu Pracovník na kartě Prac.poměry v záznamu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Datum ukončení.
 • Jestliže potřebujete zrušit datum ukončení poměru, v dialogu Pracovní poměr, na kartě Obecné, v poli Datum ukončení zadané datum smažte a po klepnutí na Enter nebo  se otevře dialog Zrušení ukončení prac. vztahu – Konopník Jan (obr. 1), v němž je však datum ukončení stále uvedeno.

Výchozí složky

 • V této sekci (obr. 1) klepněte na tlačítko Zrušit ukončení. Všimněte si, že po této akci již není tlačítko aktivní (obr. 1).
 • V poli Zrušit ukončení k datu zůstane původní datum ukončení (identifikace nutná pro systém sloužící ke zrušení platnosti do konkrétního data, protože může existovat více ukončených složek již k dřívějšímu datu).
 • Pokračujte sekcí Dovolená.

Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu

Obrázek 1: Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu.

Dovolená

 • V dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu je původní datum ukončení poměru odstraněno (obr. 2).

 Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

Prohlášení

 • Po klepnutí na tlačítko Zrušit ukončení (obr. 1) se otevře dialog Zrušení ukončení termínů (Prohlášení), ve kterém je třeba označit zatržítkem CheckBox - Zatržítko položku ve sloupci Typ, tzn. vyberte termíny, u kterých chcete zrušit ukončení (obr. 3).
 • Dialog uzavřete a výběr potvrdíte klepnutím na tlačítko OK.

Dialog Zrušení ukončení termínů (Prohlášení)

Obrázek 3: Dialog Zrušení ukončení termínů (Prohlášení).

Slevy na dani a daňová zvýhodnění

 • Položky s termíny vyberete zatržítkem CheckBox - Zatržítko (obr. 4) obdobně jako u předchozího „Prohlášení”.
 • Dialog uzavřete a výběr potvrdíte klepnutím na tlačítko OK(obr. 4).

 Zrušení ukončení termínů (Sleva)

Obrázek 4: Zrušení ukončení termínů (Sleva).

Zdravotní pojišťovna

 • Zdravotní pojišťovny a termíny, u kterých chcete zrušit ukončení, vyberete zatržítkem CheckBox - Zatržítko (obr. 5, 6) obdobně jako u předchozích kroků.
 • Dialogy uzavřete a výběry potvrdíte klepnutím na tlačítka OK(obr. 5, 6).

 Zrušení ukončení termínů (Předchozí zdravotní pojišťovny)

Obrázek 5: Zrušení ukončení termínů (Předchozí zdravotní pojišťovny).

 

 Zrušení ukončení termínů (Hromadné oznámení)

Obrázek 6: Zrušení ukončení termínů (Hromadné oznámení).

Tisk

 • Nabídka pole Vytisknout a tlačítko Tisk nejsou dostupné.

Finální podoba dialogu Zrušení ukončení pracovního vztahu

 • A konečně dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu (obr. 7) následně vypadá takto:

Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu

Obrázek 7: Dialog Zrušení ukončení pracovního vztahu.

Ukončení platnosti výchozích složek v dialogu Pracovní poměr

 • V detailu dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení (obr. 8) uvidíte, že platnost výchozích složek ve sloupci Do je opět bez ukončení.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek 8: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

Dialog Pracovník a datum ukončení v Prohlášení

 • V dialogu Pracovník, na kartě Personální → ComboBox - Nabídka Prohlášení → tabulka → sloupec Do je prázdný (obr. 9).

Dialog Pracovník, karta Personální

Obrázek 9: Dialog Pracovník, karta Personální.

Dialog Pracovník a datum ukončení v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění

 • Dialog Pracovník, karta Rodina a tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění…  → sloupec Do je prázdný (obr. 10).

Dialog Pracovník, karta Rodina

Obrázek 10: Dialog Pracovník, karta Rodina.

 

 • Jak víte, z tohoto dialogu se tisknou slevy na děti na tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech. Vlivem zrušení dat ukončení poměru systém smazal data ve sloupci Do (obr. 10). Původně zde byla data vyjadřující dosažení 18 let věku dětí. Proto je třeba v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování (obr. 11) znovu vybrat typ Daňové zvýhodnění a přiřadit slevy jako při nástupu a nechat zapsat do sloupce Do datum 18. narozenin dítěte.

Dialog Pracovník, karta Rodina

Obrázek 11: Dialog Pracovník, karta Rodina.

 

 • Současně se systém zeptá, zda se má nastavit i výchozí mzdová složka. Zvolte Ano, aby se na kartě Nastavení ukončily složky Daňového zvýhodnění (obr. 12).

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek 12: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

Dialog Pracovník a kontrola data ukončení pomocí tlačítek „Historie ZP” anebo „Oznámení”

 • V dialogu Pracovník na kartě Personální (obr. 13) pro kontrolu data ukončení klepněte na tlačítko Historie ZP anebo Oznámení.
1          2
 • tlačítko Historie ZP
 • dialog Zdravotní pojišťovny
 • prázdné pole sloupce Přihlášen do (původně do 31. 8. 2023)
 
 • tlačítko Oznámení
 • dialog Hromadné oznámení
 • prázdný řádek (původně s kódem O k 31. 8. 2023)

 Dialog Pracovník, karta Personální, dialogy Zdravotní pojišťovny a Hromadné oznámení

Obrázek 13: Dialog Pracovník, karta Personální, dialogy Zdravotní pojišťovny a Hromadné oznámení.

 

Navazující dokument

 

Související dokument