Ukončení pracovního poměru

V agendě Personalistika v záznamu Pracovník na kartě Prac.poměry v záznamu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Datum ukončení.

Po zadání data Dialog Datum ukončení pracovního poměru se objeví dialog Ukončení pracovního vztahu – Pracovní poměr (pole Pracovní poměr bývá zpravidla vyplněné ve tvaru Příjmení a Jméno), například Ukončení pracovního vztahu – Procházka Petr.

Ukončení pracovního vztahu

 Tlačítko Ukončení / Zrušení ukončení na záznamu Pracovní poměr

 

Tento dialog lze kdykoliv aktivovat klepnutím na tlačítko  (Ukončení / Zrušení ukončení), které se nachází za polem Datum ukončení.

Klepnutím na tlačítko se otevře dialog, který se jmenuje Zrušení ukončení prac. vztahu – Procházka Petr (zde máte možnost zrušit zadané datum ukončení).

 

V dialogu ukončení je několik funkcí:

1. Výchozí složky Ukončení platnosti výchozích mzdových složek.
2. Dovolená Nastavení nového nároku na dovolenou.
3. Termíny podpisu prohlášení Ukončení platnosti podpisu Prohlášení daně.
4. Termíny daňových slev a zvýhodnění na děti Ukončení platnosti slev na dani a daňových zvýhodnění.
5. Hromadné oznámení na ZP Vytvoření kódu pro odhlášení ze zdravotní pojišťovny (Oznámení) a ukončení evidence u ZP (Historie ZP).
6. Tisk Možnost vytisknout TF Zápočtový list, Potvrzení o zdanit příjmech, Nemocenské pojištění, Hromadné oznámení, ELDP - roční.

 

Takto vypadá dialog po zadání data ukončení:

Dialog Ukončení pracovního vztahu

 

U první funkce (Výchozí složky), která ukončí platnost výchozích mzdových složek, je třeba pro případy, kdy je platnost složek delší, než je ukončení poměru (např. Daňové zvýhodnění na děti až do 18-ti let věku), zvolit možnost Radio button - Přepínač Neukončené a ukončené po datu ukončení.

Pro prvních 5 funkcí lze použít společné tlačítko Provést vše. Poté se otevírá již pouze dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu, kde se nastaví nový nárok na dovolenou (viz následující obrázek).

 Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

 

A celý dialog Ukončení pracovního vztahu následně vypadá takto:

 Dialog Ukončení pracovního vztahu

 

V detailu:

1. Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení – platnost výchozích složek je ukončena.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

 

 2. Dialog Pracovník, karta Personální a ComboBox - Nabídka Prohlášení → tabulka → ve sloupci Do je 31.8.2010

 Dialog Pracovník, karta Personální

 

3. Dialog Pracovník, karta Rodina a tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění ...  – ve sloupci Do je 31.8.2010 (z tohoto dialogu se tisknou slevy na děti na TF Potvrzení o zdanitelných příjmech).

Dialog Pracovník, karta Rodina

Obrázek: Jak na to? Čtěte: Náhled a tisk z detailu záznamu a Dialog Tisk (tisk z detailu záznamu).

 

 4. Dialog Pracovník, karta Personální 

Dialog Pracovník, karta Personální, dialog Hromadné oznámení Dialog Pracovník, karta Personální, dialog Zdravotní pojišťovny
Tlačítko Oznámení
→ dialog Hromadné oznámení
→ nový řádek s kódem O k 31.8.2010
Tlačítko Historie ZP
→ dialog Zdravotní pojišťovny
→ ve sloupci Přihlášen do je 31.8.2010

 

Upozorňujeme uživatele, kteří mají osoby se zdravotním postižením a jsou o nich zadané údaje na kartě Personální v dialogu Osoba se ZP nebo Osoba s TZP, že musí zadat při ukončení pracovního poměru datum do pole Do (stejný jako datum ukončení, pokud stále postižení trvá), a to z důvodu správného výpočtu v TF ZPS v agendě Mzdy.

 

Navazující dokument

 

Související dokument