Ukončení pracovního poměru

Obsah

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Ukončení pracovního vztahu

V agendě Personalistika v záznamu Pracovník na kartě Prac. poměry a následně v detailu záznamu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Datum ukončení (obr. 1).

 Tlačítko Ukončení – Zrušení ukončení v detailu záznamu Pracovní poměr

Obrázek 1: Tlačítko Ukončení – Zrušení ukončení v detailu záznamu Pracovní poměr.

 

 • Po zadání data Dialog Datum ukončení pracovního poměru do tohoto pole se otevře dialog Ukončení pracovního vztahu – Pracovní poměr (obr. 2), například Ukončení pracovního vztahu – Konopník Jan (pole „Pracovní poměr” bývá zpravidla vyplněné ve tvaru „Příjmení” a „Jméno”).
 • Tento dialog lze kdykoliv aktivovat klepnutím na tlačítko Ukončení/Zrušení ukončení (Ukončení/Zrušení ukončení), které se nachází za polem Datum ukončení (obr. 1).
 • Již zadané datum odstraníte smazáním data a po klepnutí na Enter příp. na tlačítko Ukončení/Zrušení ukončení se otevře dialog, který se jmenuje Zrušení ukončení prac. vztahu – Konopník Jan (viz článek Zrušení (změna) ukončení pracovního poměru).

V dialogu Ukončení prac. vztahu (obr. 2) je několik funkcí:

Funkce Popis
1. Výchozí složky Ukončení platnosti výchozích mzdových složek.
2. Dovolená Nastavení nového nároku na dovolenou.
3. Termíny podpisu prohlášení Ukončení platnosti podpisu Prohlášení daně.
4. Termíny daňových slev a zvýhodnění na děti Ukončení platnosti slev na dani a daňových zvýhodnění.
5. Hromadné oznámení na ZP Vytvoření kódu pro odhlášení ze zdravotní pojišťovny (Oznámení) a ukončení evidence u ZP (Historie ZP).
6. Tisk Možnost vytisknout TF Zápočtový list, Potvrzení o zdanit příjmech, Nemocenské pojištění, Hromadné oznámení, ELDP - roční.

 

 • Takto vypadá dialog Ukončení prac. vztahu (obr. 2) po zadání data ukončení:

Dialog Ukončení pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog Ukončení pracovního vztahu.

 

 • U první funkce (Výchozí složky, obr. 2), která ukončí platnost výchozích mzdových složek, je třeba pro případy, kdy je platnost složek delší, než je ukončení poměru (např. Daňové zvýhodnění na děti až do 18 let věku), zvolit možnost:

Radio button - Přepínač Neukončené a ukončené po datu ukončení.

 • Pro prvních 5 funkcí lze použít společné tlačítko Provést vše. Poté se otevírá již pouze dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu, kde se nastaví nový nárok na dovolenou (obr. 3).

 Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 3: Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

 • A konečně dialog Ukončení pracovního vztahu (obr. 4) následně vypadá takto:

 Dialog Ukončení pracovního vztahu

Obrázek 4: Dialog Ukončení pracovního vztahu.

 

 • V detailu dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení (obr. 5) uvidíte, že platnost výchozích složek je ukončena.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek 5: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

 

 • V dialogu Pracovník, na kartě Personální u volby ComboBox - Nabídka Prohlášení (obr. 6) je ve sloupci Do evedeno 31. 8. 2023.

 Dialog Pracovník, karta Personální

Obrázek 6: Dialog Pracovník, karta Personální.

 

Dialog Pracovník, karta Rodina a tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění…

Obrázek 7: Dialog Pracovník, karta Rodina a tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění.

 

 • V dialogu Pracovník na kartě Personální (obr. 8) pro kontrolu data ukončení klepněte na tlačítko Historie ZP anebo Oznámení.
1   2
 • tlačítko Historie ZP
 • dialog Zdravotní pojišťovny
 • ve sloupci Přihlášen do je 31. 8. 2023
 
 • tlačítko Oznámení
 • dialog Hromadné oznámení
 • nový řádek s kódem O k 31. 8. 2023
Dialog Pracovník, karta Personální, dialogy Zdravotní pojišťovny a Hromadné oznámení

Obrázek 8: Dialog Pracovník, karta Personální, dialogy Zdravotní pojišťovny a Hromadné oznámení.

 

Upozorňujeme, že u osob se zdravotním postižením se zadanými údaji na kartě Personální v dialogu Osoba se ZP nebo Osoba s TZP se musí zadat při ukončení pracovního poměru datum do pole Do (stejný jako datum ukončení, pokud postižení stále trvá), a to z důvodu správného výpočtu ve formuláři ZPS v agendě Mzdy.

 

Navazující dokument

 

Související dokument