Balení

→ V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt na kartě Obecné, vyberte v sekci Používat, zatržítkem CheckBox - Zatržítko volbu Balení... (obr. 1).

Aktivní funkce umožní na skladu evidovat produkty podle balení. Množství produktu na dokladu zadáváte počtem balení. K balením lze zadat Čárový kód (rovněž i k jednotkám).

 

Funkce „Balení” a „Používat více jednotek” nelze používat zároveň. 

 

Příklad pro Balení

Obchodujete s produktem, který nakupujete a prodáváte v různých baleních.  Na skladě chcete produkt evidovat podle balení. Základní jednotku vyberete například ks, neboť zboží prodáváte maloodběratelům, ale i velkoodběratelům, kteří nakupují ve velkém. Díky aktivní funkci Balení... můžete zboží nakupovat a prodávat jak po 1 kusu, tak i po 500 ks, ale též například po pěti krabicích.

Postup →

 • V detailu záznamu Produkt na kartě Obecné, vyberete volbu Zatržítko Balení... (obr. 1).
 • Otevře se dialogové okno Používat balení (obr. 1).
 • Vyberte Radio button - Přepínač Produkt používá balení a zaškrtněte CheckBox - Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle balení.

 

Detail záznamu Produkt, karta Obecné a okno funkce Používat balení

 Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Obecné a okno funkce Používat balení.

 

 • Klepněte na tlačítko Upravit seznamy balení... a vytvořte seznam (nebo upravte seznam již definovaného) číselníku (obr. 2A).
 • Balení pojmenujete. Klepnutím na znaménko plus (+) nebo poklepáním na modrý identifikátor balení otevřete detail seznamu jednotek (obr. 2B), ve kterém definujete jednotlivé položky (Jednotka a Počet mj – množstevních jednotek).
 • Poklepáním na modrý identifikátor názvu jednotky otevřete dialog Možnosti jednotek (obr. 2C), ve kterém lze upřesnit výšku, šířku, hloubku, hmotnost (např. krabice). Ze ComboBox - Nabídka seznamu Produkt (obr. 2C) lze vybrat identifikátor položky typu Obal evidované v katalogu.
 • V detailu Možnosti balení (obr. 2A) zaškrtněte Zatržítko Automatické rozbalování, což při následném vyskladnění zajistí postupné "rozbalení" od největšího balení po nejmenší. Např. z posledního balení krabice o obsahu 100 ks vyskladníte 25 ks. Skladem zůstane pouze 75 ks. Podmínkou je, aby všechna čísla vyjadřující Počet MJ v balení  byla vzájemně dělitelná beze zbytku.
 • Rozbalit balení lze i na skladové položce manuálně (obr. 5).
 • Okna uzavřete a dialog Používat balení (obr. 1) uložte tlačítkem OK.

 

Okna Možnosti balení - detail definovaného (číselníku) balení - okno Možnosti jednotek jednotky balení

Obrázek 2: Okna Možnosti balení - detail definovaného (číselníku) balení - okno Možnosti jednotek jednotky balení.

Výchozí jednotky pro nákup a prodej

Jednotka je to, co se zobrazuje v seznamu jednotek (na dokladu) a Počet množstevních jednotek je počet produktu v jednotce (obr. 2A). Základní jednotka, v tomto příkladu ks, by měla korespondovat s výchozí jednotkou v katalogu (na kartě Obecné) - obr. 3.

 • Při vložení produktu do dokladů je výchozí jednotkou položky. Nastavení výchozí jednotky platí pro doklady prodeje.
 • Nastavení výchozí jednotky pro doklady nákupu je dostupné v okně Používat balení (obr. 1).
 • Pokud u produktu nenastavíte výchozí jednotky pro nákup a prodej, bude se jako výchozí používat jednotka produktu uvedená na kartě Obecné.

Tip: Pokud chcete pro doklady nákupu převzít jednotky, které jste měli nastaveny původně, vyžádejte si u pracovníků podpory Vario aktualizační manifest. Manifest zkopíruje Výchozí jednotky prodej (dříve jednotky výchozí) do Výchozích jednotek nákup.

 

Základní jednotka definovaného balení by měla korespondovat s výchozí jednotkou produktu v katalogu

Obrázek 3: Základní jednotka definovaného balení by měla korespondovat s výchozí jednotkou produktu na kartě Obecné.

Vložení produktu s definovanou množstevní skupinou Balení do dokladu

Produkt s definovanou množstevní skupinou Balení použijete v dokladu, například Příjemce (obr 4).

 • Na kartě Položky přidáte dodané zboží.
 • Ve sloupci Jednotka můžete změnit hodnotu pole ( výchozí = 1 ks, následuje krabice, paleta) a nepřehlédněte, jak se souběžně mění hodnota v poli sloupce Cena bez DPH.
 • Přehlednější, než tabulkové zobrazení, je zobrazení detailu položky (přepněte podřízenou záložku na Detail).
 • Seznam ComboBox - Nabídka balení (jednotek) v položkách dokladu zobrazuje množství k dispozici a pokud je počet jednotek ve všech baleních (jednotkách) roven jedné, nezobrazuje se počet jednotek v balení (jednotkách).
 • Jestliže produkt naskladníte klepnutím na tlačítko Naskladnit vše, stav položky se změní na PŘIJATO.

 

Příjemka - výběr jednotky balení při vložení Produktu

Obrázek 4: Doklad Příjemka, karta Položky a seznamy jednotek balení v tabulkovém nebo detailním zobrazení.

Rozbalení balení v detailu skladové položky

Jestliže evidujete produkt na skladu podle Balení, všimněte si v detailu skladové položky produktu – karty Balení (obr. 5).

 • Kliknutím na Rozbalit/Sbalit vyvoláte dialog, pomocí kterého "rozbalíte" zvolený druh balení na zadané množství.

 

Detail skladové položky, karta Balení a dialog pro rozbalení definovaného balení

Obrázek 5: Detail skladové položky, karta Balení a dialog pro rozbalení definovaného balení.

 

 • Rozbalený produkt můžete zpětně sbalit funkcí Sbalit... (obr. 6).
 • Při sbalování je potřeba zadat množství jednotek, které se mají sbalit (při rozbalování se zadává počet balení, které se mají rozbalit).
 • Funkce má omezení – je možné sbalit pouze produkty, které pocházejí ze stejného příjmu.

 

Detail skladové položky, karta Balení a dialog pro sbalení definovaného balení

Obrázek 6: Detail skladové položky, karta Balení a dialog pro sbalení definovaného balení.

 

Poznámka

U položek na skladu lze dodatečně změnit nastavení číselníku Balení nebo číselníku Variant. Obě změny mohou mít dopady na produkty, které jsou v dokladech nebo na skladu. U Balení je potřeba se vyvarovat změny číselníku, pokud číselník obsahuje stejné jednotky s jiným základním množstvím. U Variant není rozumné vypínat / zapínat používání Variant u produktů, které se již někde používají.

Změny v nastavení balení na skladu

Pokud produkt nepoužívá balení skladem a použití balení nastavíte, zobrazí se varování (obr. 7).

 

Varování Nastavit balení na skladu

Obrázek 7: Varování Nastavit balení na skladu.

 

Po potvrzení (ANO) může nastat několik případů:

a) Máte produkt, který nepoužívá jednotky balení. Jednotka produktu je Ks. U produktu nastavíte jednotky balení. V číselníku jednotek bude uvedena jednotka Ks, kde množství je 1. Ks zůstane základní jednotkou produktu.

O.K. Tento způsob je bezpečný a změna bude fungovat.

 

b) Máte produkt, který nepoužívá jednotky balení. Jednotka produktu je Ks. U produktu nastavíte jednotky balení. V číselníku jednotek nebude uvedena jednotka Ks. Produkt dostane jinou výchozí jednotku.

O.K. Aktualizace jednotek na položkách dokladů a v PDP nastaví výchozí jednotku z číselníku jednotek do položek dokladů. Díky tomu bude fungovat změna i pro tento případ.

 

c) Máte produkt, který používá nebo nepoužívá jednotky skladem. Je již použit v dokladech nebo je skladem. Změníte u něj jednotky tak, že změníte množství u jakékoli z použitých jednotek (například nastavíte, že Paleta = 125 jednotek tam, kde původně bylo Paleta = 100 jednotek).

Tato změna bude mít s největší pravděpodobností fatální důsledky. V případě, že daná jednotka byla použita na dokladu nebo ve skladu, dojde k chybnému výpočtu základních jednotek při jakékoli operaci s dokladem.

 

Související dokumenty