Vystavit upomínky v agendě Vydané doklady

Během práce s doklady v agendě Vydané doklady můžete hromadně vystavit a vytisknout upomínky za neuhrazení faktur v termínu. Průvodce Vystavení upomínek spustíte z agendy Vydané doklady (nebo Upomínky), z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit upomínky…

Podrobný popis práce s průvodcem hromadného vystavení upomínek naleznete v dokumentu Průvodce vystavením upomínek.

Průvodce Vystavením upomínek

Obrázek 1: Dialog průvodce Vystavení upomínek, nastavení kritérií.

 

Na kartě Souvislosti v detailu vydané zálohové faktury naleznete souvislost Upomínky, která zobrazuje upomínky vystavené k zálohové faktuře. Jedná se o stejné zobrazení jako u vydaných faktur.

 

Související dokumenty