Převést převodky – hromadný převod

Stávající funkce hromadného naskladnění a vyskladnění rozšiřuje v agendě Skladové doklady příkaz pro hromadný převod.

Funkce umožňuje výběr jedné nebo více převodek, které obsahují nepřevedené položky. Vybrané převodky se převedou. Výhodou funkce je, že se zpracují všechny položky bez přerušení. Položky, které se nepodaří převést (například kvůli nedostatečnému množství na skladu), jsou zobrazeny souhrnně po zpracování všech dokladů.

 

→ V okně pro výběr převodek (obr. 1) jsou k dispozici následující zobrazení:

  • Skladové převodky k převodu po dokladech – Zobrazí převodky, které nemají položky ve stavech koncept a OK.
  • Skladové převodky k převodu po položkách – Zobrazí položky převodek, které nejsou ve stavech koncept a OK.
  • Nepřevedené skladové převodky po dokladech – Zobrazí převodky, které nemají položky ve stavu OK (položky mohou být i ve stavu koncept).
  • Nepřevedené skladové převodky po položkách – Zobrazí položky převodek, které nejsou ve stavu OK (mohou být i ve stavu koncept). 

 

Dialog Výběr záznamů - hromadný převod dokladů Převodka

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Převod. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

→ Jestliže se některé položky nepodařilo převést, Vario zobrazí dialogové okno Problematické položky s podrobným popisem chyby (obr. 2).

Dialog Problematické položky

Obrázek 2: Dialog Problematické položky.

 

Navazující dokumenty