Obecné informace o exportech a importech agendy Adresář

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor/Export dat.../Import dat...

  • Při importu adresáře pomocí Průvodce importem (menu Soubor/Import dat...) se zobrazí seznam již existujících záznamů. Záznamy, které se mají při importu aktualizovat, lze vybrat. Záznamy, které nejsou vybrány, zůstanou bez změn.
  • Export "Export definic indexů" vám usnadní sjednocení definic indexů napříč více firmami. Výstupem exportu je soubor ve standardním formátu VarioData XML. Před importem doporučujeme v agendě Adresář odstranit všechny existující indexy.

Dialog Export dat v agendě Adresář

Obrázek 1: Příklad dialogu Export dat v agendě Adresář.

 

Související dokumenty