Obratová sleva – popis dialogu s příklady

Slevy závislé na dosažené ceně nákupu

Pro stanovení hladin slev podle obratu dokladu slouží funkce Obratové slevy.

Dialog Slevy vyvoláte z agend Sklad a Katalog, z menu Nástroje agendy(Agenda)/Slevy…

 

 Detail obratové slevy - karty Obecné a Sazby

 

1. Do pole sloupce Sleva zapište název obratové slevy.

2. Poklepáním na název slevy (modrý identifikátor) otevřete detail nastavení pro konkrétní obratovou slevu.

Nastavení provedete na dvou kartách: Obecné a Sazby (viz níže).

Karta Obecné

Sleva název typu obratové slevy.

Platnost od – Platnost do pomocí kalendáře nastavte rozmezí platnosti. Bez nastavené platnosti se slevy neuplatní.

Combo Pro kategorii cen výběr z nabídky definovaných kategorií.

  • Zde můžete určit, pro kterou konkrétní Kategorii cen slevu uplatníte. Pokud máte u zákazníka definovanou Kategorii cen a sleva odpovídá zadaným sazbám, sleva na položky dokladu bude použita. Zákazníkovi, který má definovanou odlišnou Kategorii cen a tato zde není zvolena, se sleva neuplatní. Pokud pole necháte prázdné, sleva se uplatní na všechny Kategorie cen.

Dialog  Kategorie cen - číselník  pomocí číselníku možnost definovat kategorie.

Combo  Měna  výběr z nabídky cizích měn. Když pole není vyplněno, předpokládá se automaticky CZK.

Cena od je: s DPH - bez DPH rozhodnutí, zda-li obratovou slevu v % aplikovat na celkovou cenu dokladu s DPH nebo bez DPH.

Karta Sazby

Kartu Sazby tvoří jediná tabulka se sloupci Cena od, Sazba [%] a Sazba max [%].

Každá řádka tabulky slouží k nastavení pravidel na uplatnění sazby slevy na položky dokladu, protože celková částka dokladu může být různá.

Cena od zadáte, od jaké částky dokladu se má uplatnit sazba slevy.

Sazba [%] hodnota slevy vyjádřená procenty.

Sazba max [%] doporučujeme vyplnit vždy. V praxi totiž může dojít k souběhu několika slev. Zadáním hodnoty zajistíte, že na položku(y) dokladu bude použita maximálně tato sazba slevy.

 

Příklad 1 (bez kategorií slev)

Sazby obratu

 

Pro tuto obratovou slevu s názvem například Maloobchod jsou definovány jednoduché sazby, které se uplatní při splnění podmínek popsaných výše. Uplatnění slevy může být ovlivněno Kategorií cen.

Na položky vystavených prodejních dokladů se uplatní obratová sleva po překročení 999 Kč, tedy v rozmezí 1000 až 1999 se uplatní obratová sleva 3 %, maximálně však 3%.

Všimněte si, že v rozmezí cen od 5000 Kč do 9999 Kč bude sazba 10 %, maximálně však 15 %. Jestliže obrat dokladu převýší částku 10000 Kč, bude sazba slevy 20 %, maximálně 25 %.

 

Příklad 2 (s kategorií slev)

Sazby obratu s kategorií slev

 

Plus  Každé pole sloupce Cena od může navíc obsahovat Kategorie slev.

Pro tuto obratovou slevu s názvem například Akční výprodej jsou definovány sazby slev v % včetně Kategorií slev, které se uplatní při splnění podmínek popsaných výše.

Pouze na položky s definovanou Kategorií slev se uplatní obratová sleva. V tomto případě se na položky vystavených prodejních dokladů v hodnotě do 4999 Kč uplatní obratová sleva dle kategorie buď 2 %, 3 % nebo 4 %. Na položky prodejních dokladů, které nemají definovanou kategorii, se do 4999 Kč neuplatní žádná sleva, ale po překročení 4999 Kč se uplatní, a to v rozmezí 5000 až 9999 se vloží obratová sleva 10 %, maximálně však 15%. Kdyby tato sleva byla v souběhu ještě s Kategorií slev, hodnoty obou slev se NESČÍTAJÍ. Přednost má obratová sleva pro Kategorii slev.

 

Jestliže na kartě Sazby v poli Cena od zapíšetete hodnotu nula a v polích Sazba (max) [%] například 50 %, bude na položky všech dokladů vytvořených v určeném časovém rozmezí uplatněna sleva 50 % bez ohledu na obrat. Na kartě Obecné (dialog Sleva) nesmí být vyplněno pole Kategorie cen.

 Změny ve slevách se mohou u ostatních uživatelů zobrazit až po restartu Varia.

 

Související dokumenty