Kódy typů zdanitelných plnění pro souhrnné hlášení k DPH

Formulář Souhrnné hlášení se od r. 2010 nesmí podávat na finanční úřad jinak než elektronicky. Z Varia je možné tisknout v poslední podobě tiskový formulář, a to i pro následné souhrnné hlášení, které ve Variu nemá samostatný tiskový formulář.

Do souhrnného hlášení se načítají příslušné typy zdanitelných plnění, každé pod svým kódem, který je vyžadován finančním úřadem. Podmínkou pro načtení dokladu je také vyplnění DIČ odběratele, podle kterého se plnění vysčítávají.

Vyplnění dialogu

Po spuštění formuláře (Účetnictví/DPH/Souhrnné hlášení k DPH) nejdříve zvolte typ hlášení Radio button - Přepínač Řádné nebo Radio button - Přepínač Následné a vyberte období.

  • Zkontrolujte vyplnění všech požadovaných údajů (např. číslo finančního úřadu, fyzická/právnická osoba atd.).
  • Údaje o podepisující osobě se exportují do výsledného xml souboru.
  • Doklady si můžete zobrazit samostatně tlačítkem Zobrazit doklady… (obr. 1).

Dialog elektronického formuláře Souhrnné hlášení k DPH

Obrázek 1: Dialog elektronického formuláře Souhrnné hlášení k DPH.

Soubory xml

Pro soubory xml si založte samostatnou složku, do které je budete ukládat. (Interně se podání ukládají do databáze propojených dokumentů (DOLE####)). Soubory ze složky nemažte, jsou důležité při vytváření následného souhrnného hlášení. Soubor xml poté odešlete pomocí doplňku Elektronická podání nebo pomocí Datové schránky.

  • Souhrnné hlášení se odesílá na datovou schránku, která odpovídá finančnímu úřadu zvolenému v nastavení Souhrnného hlášení.

Následné souhrnné hlášení k DPH

Pokud vytváříte následné souhrnné hlášení, zvolte správný typ podání Radio button - Přepínač Následné. Poté, co stisknete tlačítko pro elektronické podání, provede Vario kontrolu uložených dat. Soubor xml pro následné hlášení vzniká porovnáním aktuálního stavu dokladů ve Variu a již uloženého xml řádného hlášení. Proto vás Vario vyzve k označení souboru, který se k danému období vztahuje a proti kterému se má porovnání provést.

Při volbě následného hlášení je nabídnut seznam přiznání, která byla odeslána (resp. již exportována z Varia). Je třeba vybrat podání, které bylo naposledy odesláno (a přijato). Následně je vytvořeno nové podání, které obsahuje rozdíly mezi aktuálním stavem a naposledy podaným hlášením.

Řešíte-li problémy s načtením souhrnného hlášení na finanční úřad, využijte (i jen pro kontrolu) internetové stránky Daňové správy Externí odkaz. Po načtení jsou údaje zkontrolovány a případné chyby velice srozumitelně označeny.

Do souhrnného hlášení vstupují tato zdanitelná plnění:

Kód v souhrnném hlášení k DPH Typ zdanitelného plnění
0 EU osvobozená; EU osvobozená DP A
1 Přemístění
2 Třístranný obchod DZ
3 Služby mimo tuzemsko

 

Související dokumenty