Hledání záznamů

Hledání záznamů, pomocí příkazu Najít záznam... z menu Úpravy, má význam pro nalezení záznamu v jiné agendě (knize), než v aktuálně zobrazené.

  • Při hledání záznamů lze prohledávat všechny agendy (knihy agendy) dostupné z aktuálního modulu nebo ze všech - záleží na konkrétní situaci. V záhlaví dialogu můžete určit, ve které agendě a knize chcete záznamy vyhledávat (seznamy Agend a Knih se vytvářejí podle kontextu). Můžete zvolit i jinou agendu, než ve které se aktuálně nacházíte.
  • Dialog pro hledání záznamů lze v některých případech vyvolat poklepáním v poli sloupce (např. v poli sloupce Související produkty).
  • Funkce používá stejný způsob zadávání kritérií jako funkce popsaná v dokumentu Sestavení filtru pomocí okna Najít.

Dialog Najít. Prohledávat můžete aktuální agendu nebo jinou pomocí seznamu prvku Oblast hledání

Obrázek 1: Dialog Najít. Prohledávat můžete aktuální agendu nebo jinou pomocí seznamu prvku Oblast hledání.

 

Související dokumenty