Tiskové výstupy modulu Reklamace

Modul Reklamace má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit např. volbou menu Soubor/Tisk:

 

Tiskové formuláře v agendě Reklamace odběratelů

Protokol o přijetí do reklamace
Tiskový formulář slouží jako doklad o přijetí zboží do reklamace.
Protokol o výdeji z reklamace
Tiskový formulář slouží jako doklad o výdeji zboží do reklamace.

 

Tiskové formuláře v agendě Reklamace dodavatelům

Protokol o odesílání reklamace dodavateli
Tiskový formulář slouží k potvrzení předání reklamovaného zboží dodavateli.

 

Související dokumenty