Tiskové výstupy agendy Sklad

Agenda Sklad má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Nový záznam Skladová karta
Skladová karta slouží k tisku základních údajů o produktu na konkrétním skladu. Zobrazuje historii pohybů produktu na skladu.
Nový záznam Inventura
Slouží k tisku výsledků inventury. Správné ceny rozdílů dává až po vyrovnání rozdílů (vystavení dokladů z okna Invetura). Vyberte jednu z možností tisku podle potřeby (Dialog Tisk: Vše, Pouze nenulové položky, Pouze nulové položky).
Nový záznam Inventura s množstevními skupinami
Nový záznam Inventura rozdíly

Z nabídky pole Možnosti (dialog Tisk) lze pro tisk (náhled) zvolit:

  • Pouze rozdíly inventury – pouze položky s rozdílem.
  • Vše – seznam všech skladových položek včetně těch s rozdíly.
Nový záznam Inventura rozdíly s množstevními skupinami
Nový záznam Inventura seznam
Seznam skladových položek bez uvedeného množství pro provedení inventury (vyplnění).
Nový záznam Inventura seznam s množstevními skupinami

 

Související dokumenty