Skladová položka (popis dialogu)

Obsah:


Skladová položka

V agendě Sklad můžete prohlížet jednotlivé skladové karty produktů, zjišťovat pohyby, množství produktu, množstevní skupiny, související doklady, oceňování skladu dle nastavení FIFO nebo Průměrných cen a definovat strategii objednávání.

Dialog obsahuje karty Obecné, MnožstvíBalení, Doklady, Deník, Dokumenty a Úkoly. Skryté nabídky a související funkce vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky  Vyvolá dialog a místní nabídky (obr. 1).

Dialog Skladová položka, karta Obecné (dle Průměrných cen)

Obrázek 1: Dialog Skladová položka, karta Obecné (dle Průměrných cen).

Vytvoření nového záznamu Skladová položka v agendě Sklad

Na panelu nástrojů klepněte na ikonu Nový záznam.

Rozhodněte se, zda produkt do skladu přidáte pomocí funkce (1) Naplnit sklad z katalogu, nebo pomocí (2) nové skladové příjemky včetně naskladnění produktu, nebo (3) založíte nový produkt do Katalogu.

 1. Příkazem Naplnit sklad z katalogu... spustíte dialog Produkty do skladu, který nabídne z katalogu produkty, které nemají v aktuálně zobrazeném skladu skladovou kartu.
 2. Příkazem Vystavit příjemku a naskladnit produkty... spustíte dialog Vytvořit doklad.
 3. Příkazem Založit nový produkt do Katalogu vystavíte novou katalogovou kartu.
  • V dalším okně se rozhodněte, zda přidáte produkt do skladu (a katalogu) s nulovým množstvím, nebo
  • můžete vystavit skladovou příjemku a po určení knihy (je-li jich více), okamžitě naskladníte od dodavatele potřebné množství. Příjemku na kartě Obecné vyplníte standardním způsobem, na kartě Položky je produkt již vložen v množství 1 a stav položky je nastaven na koncept. Pak již stačí zvolit z místní nabídky stav Naskladnit (PŘIJATO).
  • Volbou Nepřidávat do skladu stornujete akci – skladová karta se nevytvoří (katalogová ano!).

Především při zadávání textových identifikátorů je třeba věnovat pozornost tzv. nepovoleným znakům. Tyto (nepovolené) znaky * # ? ! ' „ nesmí být obsaženy v jakémkoliv jednoznačném identifikátoru u jakékoliv agendy.

Popis dialogu Skladová položka

Tabulka 1, obr. 1: Popis karty Obecné.

Karta Obecné
POLE/FUNKCE POPIS
Sklad Identifikátor skladu dle nastavení výchozí knihy.
Popis Název zboží, výrobku nebo služby.
Produkt Identifikátor položky. Poklepáním na modrý identifikátor zobrazíte katalogovou kartu produktu.
Varianta Identifikátor varianty produktu (viz Množstevní skupina Varianty).
Katalogové číslo Katalogové číslo položky.
Kód skladové položky EAN nebo jiný kód skladové položky.
Ukončeno 1) Záznamy s označením CheckBox - Zatržítko se na tiskových výstupech inventur nezobrazují.
2) Zobrazení Inventura neukončené skladové karty zobrazuje pouze ty skladové karty, které nemají zatržítko Ukončeno.
Stav skladu
Skladem Množství produktu na skladě. Tlačítko  otevře dialog Množství produktu se zprávou o množství produktu na skladě, o počtu rezervovaných kusů, počtu právě vydávaných, objednávaných a přijímaných kusů na sklad.
Blokováno Blokované množství. Klepnutím na tlačítko zobrazíte dialog Rezervační fronta.
K dispozici Množství produktu zohledňující stavy prodeje a výdeje ze skladu, tedy „množství skladem” mínus „rezervace” (k dispozici je skutečné množství produktu, které lze ze skladu vydat). Klepnutím na tlačítko zobrazíte dialog Množství produktu se zprávou o množství produktu na skladě, o počtu rezervovaných kusů, počtu právě vydávaných, objednávaných a přijímaných kusů na sklad.
Za jednotku
 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač FIFO (v dialogu Možnosti).
 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač Průměrných cen (v dialogu Možnosti).
 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač Podle skladu (v dialogu Možnosti).

Pro celou agendu lze nastavit jeden ze dvou způsobů FIFO/Průměrné ceny. Toto nastavení je pak výchozí pro nově zakládané knihy skladů, lze je však změnit na úrovni konkrétní knihy (v dialogu Možnosti).

Celkem FIFO

Celková cena produktů metodou FIFO (First in First out).

 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač FIFO (v dialogu Možnosti).
 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač Průměrných cen (v dialogu Možnosti).
 • Zobrazí se při nastavení oceňování skladu dle Radio button - Přepínač Podle skladu (v dialogu Možnosti).
Pohyby na skladu V dialogu Skladová položka – Pohyby se zobrazí seznam příjmů a výdejů položky. Příjmy a výdeje jsou seřazené podle pořadí pohybu. Je zobrazeno množství a cena pohybu a stav skladu po pohybu. Díky tomu lze zjistit stav položky na skladu v minulosti.

Kromě toho jsou provedeny běžné kontroly na formální správnost. Je vypočten stav skladu podle pohybů a porovnán se stavem podle historie příjmů. Dále je zkontrolováno, zda datum dokladu, kterým byl uskutečněn pohyb, odpovídá skutečnému pořadí pohybu. Pokud ne, je u příslušného pohybu uveden popis chyby.

Dále je uveden stav skladu podle dokladů. Díky tomu lze zjistit, zda se liší (nebo lišil) skutečný stav skladu proti stavu, který zachycuje účetnictví na základě zaúčtovaných skladových dokladů. Díky tomu lze dohledat případné nesrovnalosti (nejčastěji nesoulad data dokladu se skutečným provedením pohybu, případně chybějící doklad).
Množství
Strategie objednávání 

Výběr typu strategie ze seznamu Combo.

Popis a nastavení strategií naleznete v dokumentu Strategie objednání a v navazujících dokumentech.

Pole Minimální, MaximálníBodu obj. Využití polí v součinnosti s konkrétní strategií naleznete v popisech jednotlivých strategií v dokumentu Typy strategií s praktickými příklady. Dokument Nastavení metody objednávání (odstavec Při vyskladnění varovat) popisuje tato pole z hlediska kontrol při poklesech skladového množství.
Předkontace
Předkontace nákup Typ předkontace položky přijatých dokladů ze seznamu Combo.
Předkontace prodej  Typ předkontace položky vydaných dokladů ze seznamu Combo.
Předkontace materiál Typ předkontace pro výdej materiálu (pro Výdejky) ze seznamu Combo.
Předkontace výdej Typ předkontace položky výdejek ze seznamu Combo.
Předkontace příjem Typ předkontace položky příjemek ze seznamu Combo.
Předkontace skladových položek U skladových položek lze definovat předkontaci (Nákup, Prodej, Materiál). Pokud není předkontace u skladové položky definována, použije se předkontace podle katalogu. Pokud je definována předkontace u skladové položky, bude mít přednost před předkontací katalogu. Předkontace se mění nejen po změně produktu, ale také po změně skladu. Při vystavení skladového dokladu z faktury nebo pokladního dokladu funkcí vyskladnit nebo naskladnit se převezme předkontace z faktury, pokud tato předkontace existuje také v knize skladového dokladu.
Středisko  Středisko nebo Nákladový klíč. Při zadání produktu na doklad se středisko doplní automaticky podle knihy skladu. Nastavení předkontací a střediska naleznete v dokumentu Možnosti Předkontací, nákladové klíče v dokumentu Nákladové klíče.
Ostatní
Údaj sklad Dvě pole pro zákaznické údaje. Pole vybíráte z nabídky Combo.
Textové pole na poznámky Poznámky, např. ke skladové položce.
Tlačítko Kategorie… Libovolné zařazení podle skupin, kódu atd.

Vario Online – Skladová položka – karta Obecné – editace záznamu

 • Editaci existujícího záznamu provedete tak, že klepnete na skladovou položku např. v seznamu Naposledy otevřeno
  nebo
 • záznam najdete pomocí funkce Najít (hledaný text)
  nebo
 • záznam vyberete ze seznamu zobrazeného použitým filtrem Vario Online – Filtr zobrazení (obr. 1A).

Vario Online – Skladová položka – nabídka filtrů a seznam položek Naposledy otevřeno

Obrázek 1A: Vario Online – Skladová položka – nabídka filtrů a seznam položek Naposledy otevřeno.

 

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat (obr. 1B)
 • V editačním režimu doplňte údaje o skladové položce.
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.
 • Tlačítkem Zrušit změny a potvrzením ANO zrušíte všechny neuložené změny na kartě včetně změn v podformulářích.
 • Mezi záznamy se přesouváte klepnutím na tlačítkaVario Online – Předchozí – Další.

Vario Online – Skladová položka – karta Obecné

Obrázek 1B: Vario Online – Skladová položka – karta Obecné.

Karta Množství

Pokud jste k produktu definovali Množstevní skupiny, jejich rozpad (rozpis) včetně množství, variant a umístění uvidíte na této kartě (obr. 2, tab. 1).

Na kartě Množství lze měnit Umístění.

 • V tabulce množství skladem, vedle sloupce Umístění, je sloupec s odkazem Změnit umístění...
 • Klepnutím na něj otevřete okno, ve kterém se zadá nové umístění a množství, které se má převést (obr. 2).

Změna umístění je dostupná pouze u skladových položek, které používají Umístění a nejsou na skladu vedeny v balení.

Dialog Skladová položka, karta Množství

Obrázek 2: Dialog Skladová položka, karta Množství. Některé sloupce jsou ve výchozím nastavení skryté, úpravy zajišťuje funkce Zobrazit skryté sloupce...

Karta Doklady

Dle volby uživatele zobrazí doklady, na kterých produkt figuruje, celkové součty a součty podle stavu (obr. 3).

 

Tabulka 2, obr. 3: Zobrazit doklady (vybrané příklady).

ZOBRAZIT DOKLADY POPIS
Všechny doklady Výstup zobrazuje veškeré doklady, na jejichž položkách se daný produkt vyskytuje. V seznamu se zobrazují i výrobní a demontážní zakázky, u kterých je daný produkt uveden jako materiál.
Sklad příjmy a Sklad výdeje Zobrazují chronologicky pohyby dané položky (nejnovější je nahoře). Zobrazení jsou vhodná pro kontrolu počtu přijatých a vydaných kusů.
Měsíční přehled obratů Zobrazení sčítá počet jednotek produktu z nákupních a prodejních dokladů (faktury, dobropisy a pokladní doklady). Stav položky se nebere v potaz. Zobrazení v detailu produktu funguje také pro produkty typu Služba.

Dialog Skladová položka, karta Doklady

Obrázek 3: Dialog Skladová položka, karta Doklady. Některé sloupce jsou ve výchozím nastavení skryté, úpravy zajišťuje funkce Zobrazit skryté sloupce...

Vario Online – Skladová položka – karta Souvislosti

Funkcemi je karta Souvislosti (obr. 3A) ekvivalentní kartě Doklady (obr. 3). Je určena k rychlému zobrazení seznamu souvisejících vztahů a dokladů vybraného záznamu vůči jiným záznamům z Varia (obr. 3A, 3B).

 • Otevřete nabídku souvislostí (obr. 3A).
 • Vyberte položku zobrazení ze seznamu ComboBox.

Vario Online – Skladová položka – Karta Souvislosti

Obrázek 3A: Vario Online – Skladová položka – Karta Souvislosti.

 

 • Pro vybrané zobrazení (obr. 3B) použijte funkce Filtrovat > Zrušit filtr > Navigovat.
 • Pro změnu zobrazení použijte funkci Zobrazení (obr. 3B).

Vario Online – Skladová položka – Karta Souvislosti

Obrázek 3B: Vario Online – Skladová položka – Karta Souvislosti.

Další karty dialogu Skladová položka

DALŠÍ KARTY

Otevření detailu položky

položkách dokladu a v zobrazení agend „po položkách” je ve sloupci Sklad použit tzv. modrý identifikátor. Poklepáním na název skladu se otevře detail skladové položky. Díky tomu si můžete zvolit, zda otevřete produkt z katalogu poklepáním na produkt, nebo detail skladové položky poklepáním na sklad. Skladová položka bude výhodnější, pokud se chcete podívat na stav daného produktu na daném skladu, protože údaje jsou zobrazeny na kartě Obecné, kdežto u detailu z katalogu musíte přejít na kartu Sklad.

 

Související dokumenty