Obecné informace o agendě Operace

Agenda Operace má za úkol spravovat sledy činností, kterými se realizuje přeměna komponent na výrobky nebo polotovary. Podporuje dva typy záznamů:

 Výrobní operace Popisují vznik výrobků a užívají se ve výrobních zakázkách.
 Demontážní operace Popisují rozklad výrobku na komponenty a jejich užití je v demontážních zakázkách.

 

Operace se provádějí za sebou v pořadí určeném číslem operace. Operace slouží jako předloha pro vygenerování výrobních aktivit, což jsou výrobní operace, které následně získají unikátní čárový kód a slouží pro tisk výrobní dokumentace a pro plánování.
 

Podobně jako agenda Kusovníky má i agenda Operace atributy pro změnové řízení, tedy možnost zadání platnosti do polí Platí od a Platí do a rozlišení, zda je daná operace schválená a může sloužit jako šablona pro vytváření výrobních operací.

 

Název a Zdroj operace v dialogu Operace

Obrázek 1: Operaci výroby vytvoříte založením nového záznamu. Systém otevře dialogové okno Operace.

 

Technologické postupy výroby jsou v systému přesně určené pomocí záznamů v agendě Operace. Každá operace výroby je jednoznačně identifikována kódem operace (dle nastavení číselné řady). Pomocí dialogu Operace definujete jednotlivé operace výroby včetně časových norem, přiřazení zdroje, počtu pracovníků obsluhy a volitelně ceníku zdroje. Technologické postupy jsou chápány jako lineární seznam po sobě jdoucích kroků.

 

Pomocí místní nabídky lze záznamy v zobrazení agendy filtrovat a řadit. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů měníte pohled na data v tabulce agendy.

Poklepáním na „modrý identifikátor“ v tabulce agendy, v polích sloupců OperaceProduktZdroj otevřete detaily těchto záznamů.

 

Související dokumenty