Fakturovat objednávky podle objednávek

Funkci Fakturovat objednávky podle objednávek využijete v případě, že dodavatel vystaví k dodaným produktům fakturu položkově totožnou s vaší objednávkou. Lze zvolit zobrazení podle objednávek nebo podle položek. V případě, že se jedná o fakturaci více objednávek od stejného dodavatele, systém je ve výsledku položkově sloučí na jeden doklad (je-li volba Sloučit na jeden doklad zaškrtnuta). Funkci lze používat z agend Objednávky a také Přijaté doklady.

Dialog Výběr záznamů vyvoláte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Fakturovat objednávky Podle objednávek... (obr. 1)

 Dialog Výběr záznamů – Fakturace objednávek

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace objednávek.

 

Legenda k obrázku 1

 • Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
 • Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail objednávky.
 • Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.
 • K omezení počtu zobrazených záznamů klepněte na Filtr na knihu a kontakt >>.
 • Vybrané záznamy zobrazíte symbolem Zobrazit vybrané záznamy v poli Vybráno záznamů.
 • Funkce tlačítka Možnosti jsou popsané v článku Vystavení dokladů (popis dialogu).

 

Průvodce Výběr záznamů nabídne objednávky s položkami ve stavu fakturovat (Stav jedné nebo více položek je fakturovat) a objednávky s nefakturovanými položkami. Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit fakturu. Dialog Výběr záznamů dovoluje vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů v seznamu dokladů. Všechny položky označíte klepnutím na tlačítko Vybrat vše.

 

→ Sekce Možnosti vystavení dokladů (obr. 1)

 • Použít: Radio button - Přepínač Nový doklad (výchozí volba)
 • Doklady vystavit do knihy: z nabídky pole Výběr z nabídky vyberte Knihu.
 • Doklady vystavit do roku: vyberte Rok, do kterého se faktury vystaví.
 • Označte Zatržítko Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, jestliže nevyžadujete jednotlivé doklady ke kontaktu. Průvodce si bude pamatovat tuto volbu pro každý kontext vystavování dokladů.

 

→ Klepněte na tlačítko Fakturovat. Systém do vybrané knihy vytvoří nový záznam přijatý doklad – fakturu a vyplní jednotlivá pole dokladu. Do pole Objednávky přenese číslo objednávky dodavatele, pokud je vyplněné. Jinak se přenáší číslo dokladu objednávky.

→ Do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraných objednávek, které mají v poli Stav například uvedeno:

 • fakturovat POTVRZENO
 • fakturovat PŘIJATO
 • přijmout fakturovat POTVRZENO

Položky na příjmovém dokladu a na faktuře změní stav na OK.

Pokud se fakturuje objednávka, ke které existuje příjemka, převezmou se ceny z příjemky.

Vystavujete-li fakturu k objednávce, ke které neexistuje příjemka, přebírají se údaje Ceník a Kategorie cen z objednávky do přijaté faktury.

 

→ Jestliže v sekci Možnosti vystavení dokladů (obr. 1) vyberete Použít: Radio button - Přepínač Stávající doklad, můžete na již existující přijatý doklad přidávat položky z vybraných objednávek. Z rozbalovací nabídky pole Vyberte cílový doklad ComboBox - Nabídka zvolte doklad, nebo klepněte na tlačítko , které vyvolá dialog Najít záznam.

 

→ Je-li zatržená volba Sloučit na jeden doklad podle kontaktu a klepnete na tlačítko Fakturovat, provede se kontrola, zda jsou na vybraných dokladech uvedeny pobočky. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají vystavit faktury na centrálu (obr. 2).

Vyberete-li Vystavit na centrálu, vystaví se faktura na centrálu a vloží se na ní položky z objednávek na pobočky. V opačném případě se vystaví faktura pro každou pobočku.

 

Dialog Vystavit na centrálu

Obrázek 2: Dialog Vystavit na centrálu.

 

→ Pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů.

 

Související dokumenty