Vystavit výdejky k fakturám (Vydané doklady)

Z nabídky menu Agenda/Vystavit výdejky k fakturám... otevřete dialog Výběr záznamů – Výdej vydaných faktur, pomocí kterého, pro vybrané doklady, hromadně vystavíte výdejky.

Příklad vystavení výdejky k faktuře vydané

Vydané faktury musí splňovat následující kritéria:

 • k faktuře nebyla vystavena výdejka
 • na faktuře je alespoň jedna položka určena k vyskladnění pomocí volby "Nastavit stav vydat", tzn. že stav položky je vydat FAKTUROVÁNO (obr. 1). 

Doklad Vydaná faktura, karta Položky - nabídka tlačítka Stav vše - Vyskladnit

Obrázek 1: Doklad Vydaná faktura, karta Položky – nabídka tlačítka Stav vše – Vyskladnit.

 

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Vystavit výdejky k fakturám...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů – Výdej vydaných faktur se seznamem vystavených vydaných faktur (obr. 2).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit výdejku.
 • Související dokument Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu (Skladové doklady).

Dialog Výběr záznamů - Výdej vydaných faktur

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Výdej vydaných faktur. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Klepnutím na tlačítko Vystavit výdejky (obr. 2) systém k vybraným fakturám vystaví do příslušné knihy výdajové doklady a:

 • vyplní obchodní údaje firmy. Vyplní další údaje: do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraného dokladu, které byly ve stavu vydat FAKTUROVÁNO. Vario vystaví novou výdejku pouze s touto položkou (i když bylo na faktuře více položek v odlišném stavu) a nastaví je na vydává se FAKTUROVÁNO (obr. 3).
 • zobrazí vystavenou výdejku pro doplnění některých údajů (viz dokument Výdejka) a případné vyskladnění produktů ze skladu – Vyskladnit (VYDÁNO) – obr. 3.
 • pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů. 

Detail dokladu Příjemka, karta Položky - nabídka tlačítka Stav vše - Vyskladnit (VYDÁNO)

Obrázek 3: Detail dokladu Příjemka, karta Položky – nabídka tlačítka Stav vše – Vyskladnit (VYDÁNO).

 

Seznam dokladů, které souvisejí s vybraným skladovým dokladem můžete zobrazit na kartě Souvislosti z nabídky zobrazení Sklad účetní doklady nebo Všechny obvyklé souvislosti.

 

Výdejku můžete vystavit k faktuře a dalším dokladům též v agendě Skladové doklady:

Výdejku: kdy Stav jedné nebo více položek je příkaz Menu Agenda
 • k faktuře vydané
vydat FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka vystavena Vystavit výdejku k → Faktuře vydané...
 • k příjmovému pokladnímu dokladu
vydat FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka vystavena Vystavit výdejku k → Pokladnímu dokladu...
 • k zakázce
vydat REZERVOVÁNO nebo vydat fakturovat REZERVOVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka ani faktura vystavena Vystavit výdejku k → Zakázce...
Poznámka Pokud vystavíte výdejku ze zakázky a následně na výdejku přidáte další položku, vloží se tato položka na zakázku, z níž byla výdejka vytvořena. Položka se přidá automaticky na zakázku pouze pokud je to nastaveno v možnostech agendy Skladové doklady. Nástroje/Možnosti...
 • podle příjemky
libovolný. Zkopíruje vybranou skladovou příjemku a nastaví položkám stav koncept Vystavit výdejku k → Podle příjemky...

 

Související dokumenty