Vystavit pokladní doklady k zakázkám

Příkazem z menu Agenda/Vystavit pokladní doklady k zakázkám... spustíte dialogové okno Výběr záznamů – Vystavení pokladního dokladu k zakázce, ve kterém se nabídnou zakázky s alespoň jednou položkou ve stavu fakturovat (obr. 1 – Pro výběr dokladů použít zobrazení: Zakázky k fakturaci po dokladech).

Podrobný popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).

Dialog Výběr záznamů - Vystavení pokladního dokladu k zakázce

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Vystavení (příjmového) pokladního dokladu k zakázce. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail zakázky. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty