Vystavit výdejky k zakázkám (Zakázky)

Vyskladnit Zakázku (vystavit výdejku z detailu zakázky)

1. Vystavíte zakázku.

2. Přejděte na kartu Položky, upravte množství nebo jiné hodnoty podle potřeby.

3. Klepněte na nabídku ComboBox - Nabídka vedle tlačítka Dodat (vpravo dole) a vyberte Vystavit výdejku (vydává se).

Při vystavení výdejky ze zakázky se nejdříve rezervují položky a výdejka se vystaví pouze na položky, které se podařilo rezervovat. Díky tomu výdejka obsahuje pouze položky, které budou vydány ke dni vystavení výdejky. 

nebo

Vyskladnit Zakázky (vystavit výdejky hromadně pomocí průvodce)

  • Použijte funkci z menu Agenda/Vystavit výdejky k zakázkám..., která slouží k hromadnému vystavení výdejek k zakázkám (obr. 1).

 

Systém zobrazí dialog Výběr záznamů – Výdej zakázek (obr. 1) obsahující seznam zakázek, které mají položky například ve stavech:

  • vydat REZERVOVÁNO
  • vydat fakturovat REZERVOVÁNO
  • vydat REZERVOVÁNO FAKTUROVÁNO

Tzn., že zobrazí seznam všech zakázek obsahujících položky se stavem vydat.

Dialog Výběr záznamů - Výdej zakázek

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Výdej zakázek. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail zakázky. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

Po výběru zakázky nebo zakázek a klepnutím na tlačítko Vystavit výdejky tato funkce zkopíruje položky do skladové výdejky a následně změní stav u položky na:

  • vydává se fakturovat REZERVOVÁNO

nebo

  • vydává se REZERVOVÁNO FAKTUROVÁNO

Tzn., že stav vydat se změní na vydává se.

 

Pamatujte však, že vystavením výdejky nejsou produkty vyskladněny. Je třeba je vydat ze skladu, tzn. z místní nabídky nad polem Stav nebo z nabídky tlačítka Vyskladnit na výdejce zvolit položku Vyskladnit (VYDÁNO) nebo Vystavit fakturu a vyskladnit (OK). Totožné stavy je možné vybrat i pro položku v dokladu Zakázka.

 

Při vyskladnění a vystavení výdejky ze zakázky je zjišťováno disponibilní množství na skladě a jste systémem informováni, pokud nebude možné celé množství vyskladnit (což může být váš požadavek). Pokud zvolíte "Ne, přerušit zpracování", prověřte situaci, případně proveďte pokus o rezervaci. Ta však položku rozdělí dle disponibilního množství (v případě potřeby můžete pokračovat částečným vyskladněním).

Dialog Požadované množství není k dispozici

Obrázek 2: Dialog Požadované množství není k dispozici.

 

Volbou "Ano, pokračovat a vydat jen to co je k dispozici" položku zakázky vyskladníte v disponibilním množství, stav položky v zakázce se změní na rezervovat vydává se REZERVOVÁNO a vystaví se výdejka na dostupné množství skladem.

 

Poznámka

Pokud vystavíte výdejku ze zakázky a následně na výdejku přidáte další položku, vloží se tato položka na zakázku, z níž byla výdejka vytvořena. Položka se přidá automaticky na zakázku pouze pokud je to nastaveno v možnostech agendy Skladové doklady.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty