Vystavit příjemky k fakturám (Přijaté doklady)

Hromadné i jednotlivé vystavení příjemek k přijatým fakturám umožňuje funkce z nabídky menu Agenda/Vystavit příjemky k fakturám...

Přijaté faktury musí splňovat následující kritéria:

  • K faktuře nebyla vystavena příjemka.
  • Na faktuře je alespoň jedna položka určena k naskladnění pomocí volby "Nastavit stav přijmout", tzn. že stav položky je přijmout FAKTUROVÁNO.

Příklad vystavení příjemky k faktuře přijaté

→ Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Vystavit příjemky k fakturám...

Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů - Příjem přijatých faktur (obr. 1) se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.

Dialog Výběr záznamů - Příjem přijatých faktur

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Příjem přijatých faktur. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Klepnutím na tlačítko Vystavit příjemky (obr. 1) systém k vybraným fakturám vystaví do příslušné knihy příjmové doklady a:

  • vyplní obchodní údaje firmy. Vyplní další údaje: do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraného dokladu, které byly ve stavu přijmout FAKTUROVÁNO. Vario vystaví novou příjemku pouze s touto položkou (i když bylo na faktuře více položek v odlišném stavu) a nastaví je na přijímá se FAKTUROVÁNO.
  • zobrazí vystavenou příjemku pro doplnění některých údajů (viz dokument Příjemka) a případné naskladnění produktů na sklad - Naskladnit (PŘIJATO).
  • pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů.
  • Seznam dokladů, které souvisejí s vybraným skladovým dokladem můžete zobrazit na kartě Souvislosti z nabídky zobrazení Sklad – účetní doklady nebo Všechny obvyklé souvislosti (viz Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu).

 

Příjemku můžete vystavit k faktuře a dalším dokladům též v agendě Skladové doklady:

Příjemku: kdy Stav jedné nebo více položek je příkaz Menu Agenda
  • k výdajovému pokladnímu dokladu
přijmout FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud příjemka vystavena Vystavit příjemku k → Pokladnímu dokladu...
  • k objednávce
přijmout POTVRZENO a nebyla k ní dosud vystavena příjemka ani faktura Vystavit příjemku k → Objednávce...
  • podle výdejky
libovolný. Zkopíruje vybranou skladovou výdejku a nastaví položkám stav koncept (funkce kopíruje ceny z příjemky) Vystavit příjemku k → Podle výdejky...
  • k nepřijatým objednávkám
viz Vystavit příjemky k objednávkám nepřijatým Vystavit příjemku k → Nepřijatým objednávkám...

 

Související dokumenty