Správce licencí

Správce licencí slouží k zobrazení licence a zobrazení použití licencí jednotlivých modulů (resp. agend a doplňků). Pomocí doplňku lze též zobrazit aktuální využití licencí jednotlivými uživateli.

Správce licencí otevřete výběrem příkazu z menu Nástroje/Doplňky/Správce licencí.

Karta Obecné

Tlačítkem Aktualizovat licenci lze stáhnout nový licenční soubor licence.xml ze serveru Vario. Aktualizace má význam v případě, že chcete získat aktuální licenci například po zakoupení nových modulů. (Systém Vario automaticky aktualizuje licenční soubor v intervalu 30 dní.)

Další tlačítka slouží pro objednání plné verze, objednání licencí pro další uživatele a objednání vyšší kategorie Varia.

Správce licencí, karta Obecné

Obrázek 1: Správce licencí, karta Obecné.

 Karta Licence

Karta zobrazuje licenci. Licence je uložena ve složce profilu v souboru licence.xml (viz obr. 1, tlačítko Aktualizovat licenci).

Správce licencí, karta Licence

Obrázek 2: Správce licencí, karta Licence.

Karta Počítače a Licence

Karta zobrazuje využití licencí jednotlivých modulů (resp. agend, doplňků) konkrétnímu uživateli. Uživatel je zobrazen formou název počítače – jméno uživatele (přihlašovací jméno do Windows).

Správce licencí, karta Počítače a licence

Obrázek 3: Správce licencí, karta Počítače a licence.

 

Plus Licence
Zobrazuje seznam licencí a seznam uživatelů, kteří používají licenci.
Plus Uživatelé
Zobrazuje seznam uživatelů (počítačů) a licencí, které daný uživatel používá.

 

Licence jsou plovoucí, to znamená, že při zavření tabulky agendy se uvolní licence modulu a může si ji vyzvednout jiný uživatel. Pokud není Vario ukončeno korektně (odpojení od sítě, zhroucení aplikace), licence nejsou uvolněny. V takovém případě lze licence uvolnit novým spuštěním a korektním ukončením Varia na daném počítači nebo tlačítkem Uvolnit nevrácené licence…

Licence mohou být dodávány formou kompletů (typicky Vario Komplet za zvýhodněnou cenu). V případě, že jsou například licence modulu Adresář a Banka součástí stejného kompletu, je potřeba si uvědomit, že vyzvednutí licence modulu Adresář znemožní vyzvednutí licence modulu Banka jiným uživatelem. Je to z toho důvodu, že komplety jsou nedělitelné – jinými slovy: balík licencí z kompletu je určen pro jednoho uživatele. Pokud tedy máte 5 licencí kompletů, může tyto licence současně používat maximálně 5 uživatelů.

Pevná licence

Tlačítko Nastavit pevnou licenci… na kartě Počítače a licence slouží k přiřazení pevné licence (obr. 4).

Nastavení

  • Vyberete počítač nebo konkrétní licenci pod počítačem (resp. počítač pod konkrétní licencí).
  • Klepnete na tlačítko Nastavit pevnou licenci… a zobrazený dotaz potvrdíte.
  • V seznamu karty "Počítače a licence" se objeví nový název počítače – Počítač-Jméno (pevná).

Nastavení pevné licence ke Kompletu se nepoužije automaticky i pro všechny moduly, které Komplet obsahuje. Potřebujete-li zajistit, abyste měli k dispozici pevné licence i pro konkrétní moduly, musíte přívlastkem (pevná) označit každý z nich.

Odebrání

Stejný postup (viz předchozí body), kterým se z názvu počítače odstraní přívlastek (pevná).

Použití

Pokud je počítač v seznamu licencí označen přívlastkem (pevná), neodeberou se při ukončení Varia licence. Tím by měly být nastálo pevně přidělené. Lze je však „smazat” pomocí správce licencí (Uvolnit nevrácené licence…). Jestliže se pokusíte o uvolnění plovoucí i pevné licence najednou, zobrazí se dotaz, zda uvolnit jen plovoucí licenci nebo všechny. Potvrzením volby se veškerá nastavení zresetují, včetně nastavení přívlastku (v případě pevné licence).

Správce licencí a nastavení pevné licence pro uživatele

Obrázek 4: Správce licencí a nastavení pevné licence pro uživatele.

 

Související dokumenty