Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání

K vystavení objednávek doporučujeme používat:

…a nebo můžete objednávku(y) vystavit:

 • Kopírováním objednávky
  • Pokud například chcete ihned objednat požadované zboží z objednávky.
 • Kopírováním poptávky
  • Pokud například chcete ihned objednat požadované zboží z poptávky.
 • Vytvořením kopie zakázky
  • ​​​​​​​Pokud například chcete ihned objednat požadované zboží ze zakázky.
 • Vytvořením nového záznamu
  • ​​​​​​​Chcete vystavit objednávku uživatelsky. Postup popsán níže.

Postupujte například takto:

 • Vytvoříte nový záznam. Systém zobrazí dialog doklad – Objednávka.
 • V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: typ dokladu, číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.
 • Doplňte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje o dokladu. Pokud máte zapnutou kontrolu správnosti DIČ, proběhne ověření DIČ.

Na kartě Obecné v objednávkách lze nastavit slevu. Nad položkou též můžete otevřít dialogové okno Sleva položek. Princip výpočtu slev je jiný než u vydaných dokladů, protože se zde neuplatňují slevy nastavené podle obchodních podmínek.

Stav položky

Na kartě Položky se zapisují produkty, které objednáváte. V praxi zpravidla na objednávku neuvádíte cenu produktů (vzhledem k možným úpravám cen dodavatele). Pole sloupce Stav informuje o stavu položky. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou.

 • Stav položky přijímá se

Pokud je stav položky přijímá se, k položce je již vystaven doklad Příjemka a čeká se na naskladnění.

 

Příklad

Vytvoříte nový doklad Objednávka, vložíte Produkt(y), množství, nastavíte např. pomocí místní nabídky stav Objednáno. Produkt byl dodán, nastavte proto stav Vystavit příjemku (přijímá se). Pokud se k položce (položkám) pomocí místní nabídky podíváte na Přehled..., uvidíte, že k tomuto množství již existuje skladový doklad typu Příjemka a je ve stavu přijímá se.

Datum dodání v položce objednávek vystavených průvodcem

 • Průvodce vystavením objednávek vyplní požadované datum dodání u produktů s objednacími strategiemi Na zakázku, Podle Max - Min, Podle ekonomické dávky, Podle objednacího cyklu, Wagner-Whitin.
 • Pokud datum dodání nelze určit, nebo je požadováno dodání co nejdříve, datum se neuvede.
 • Průvodce objednáním vyplní Datum dodání v případě, že požadované datum dodání je vyšší, než aktuální datum + jeden den.
 • Pokud je stav položky objednávky OBJEDNÁNO, má hodnota data dodání význam požadovaného data dodání.
 • Pokud je stav položky objednávky POTVRZENO, předpokládá se, že v poli je datum přislíbený dodavatelem. Uživatel, který nastavuje stav POTVRZENO by tudíž měl datum aktualizovat.
 • Ještě je potřeba upozornit na to, že posunutí data dodání dál do budoucnosti nepovede k vystavení nové objednávky k původnímu požadovanému datu. 

 

Související dokumenty