Nastavení agendy Sklad

Obsah:

Oprávnění k polím Celkem_FIFO, Cena_prumerna

V možnostech agendy Sklad (obr. 1) lze nastavit oprávnění pro čtení k polím Celkem_FIFO a Cena_prumerna. Nastavení oprávnění pro tato pole má rozšířený význam. Kromě skrytí těchto polí jsou skryty též odvozené částky (např. Cena průměrná celkem) v tabulce agendy Sklad a v detailu skladové položky. Dále se skrývají částky u skladových dokladů a nákupních dokladů, na kartě Souvislosti v detailu kontaktu a dokladu, v oknech pro výběr dokladů, v okně inventury a na dalších místech.

Poznámka

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem (viz Nastavení agendy Banka, Nastavení agendy Příkazy, Nastavení modulu (agendy) Pokladna, Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady, Nastavení agendy Skladové doklady, Nastavení agendy Interní doklady, Nastavení agendy Servis údržby, Nastavení agendy Upomínky, Nastavení agendy Vydané doklady, Nastavení agendy Objednávky, Nastavení agendy Zakázky)

Dialogy Možnosti Vario a Možnosti pole

Obrázek 1: Příklad nastavení oprávnění v dialozích Možnosti Vario a Možnosti pole (na úrovni agendy Sklad).

Oprávnění k úpravám rezervační fronty

Zde se nastavuje Povolení/Odepření oprávnění pro úpravy rezervační fronty na úrovni oprávnění agendy Sklad (obr. 2). Oprávnění Úpravy rezervační fronty je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud je oprávnění vypnuté, tak:

  • U datových firem bez definovaného oprávnění na "uživatele" či "skupiny uživatelů" povolíte rezervační frontu bez omezení editovat všem uživatelům Varia.
  • U datových firem s odepřeným oprávněním pro "uživatele" nebo "skupinu uživatelů" je editace rezervační fronty zakázaná a oprávnění pověřeným uživatelům je třeba přidělit volbou CheckBox - Zatržítko Úpravy rezervační fronty (obr. 2).
    • Absence oprávnění se projeví tak, že uživatel nemůže klepnout na žádné tlačítko (kromě Storno). Dále není možné editovat žádný sloupec rezervační fronty a v záhlaví dialogu se zobrazí žlutý pruh s upozorněním, že dialog podléhá oprávnění, které lze nastavit v agendě Sklad.
  • Ostatní druhy oprávnění viz dokument Nastavení oprávnění a související.

Dialog Možnosti Vario a oprávnění k agendě Sklad

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario a oprávnění k agendě Sklad.

Možnosti knihy agendy Sklad

Popis naleznete v dokumentu Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen.

Nastavení složky záznamů agendy Sklad

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

 

Související dokumenty