Tiskové výstupy agendy Evidence majetku

Agenda Evidence majetku má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Majetek
Slouží pro zobrazení karty odpisovaného majetku a jako evidenční karta majetku. Majetek můžete tisknout včetně jeho odpisových plánů výběrem požadované Možnosti ComboBox - Nabídka v dialogu Tisk (Bez odpisových plánů, Daňový plán, Účetní plán nebo Oba plány).
Daňové odpisy
Vytiskne seznam daňových odpisů pro rok zvolený v seznamu Možnosti. Tiskový formulář je seskupen podle odpisových skupin. Pomocí tohoto tiskového formuláře zjistíte součty daňových odpisů za jednotlivé skupiny. Požadovaný rok vyberete ComboBox - Nabídka v poli Možnosti dialogu Tisk: Minulý rok, Aktuální rok, Příští rok, Předminulý rok, popř. libovolný jiný letopočet.
Daňový odpisový plán
Vytiskne podrobné daňové odpisové plány majetku výběrem požadované Možnosti ComboBox - Nabídka v dialogu Tisk.
Inventura
Vytiskne inventurní soupis. Před tiskem musí být vyplněna inventura, kterou vyberetev dialogu Tisk inventury spolu s dalšími údaji.
Porovnání odpisů
Vytiskne porovnání účetních a daňových odpisů a jejich rozdíl pro daňové přiznání výběrem požadované Možnosti ComboBox - Nabídka v dialogu Tisk.
Roční přehled (s kontrolou)
Formulář zobrazuje majetek, který není vyřazený v hospodářském roce, ke kterému se tiskne přehled.
Zobrazí (vytiskne) roční přehled o majetku – přehled zůstatkových cen a jejich úprav v průběhu zvoleného roku z účetního a daňového hlediska výběrem požadované volby v dialogu Možnosti tisku přehledu. Zobrazuje sloupce Pořizovací cena (pořizovací cena + technická zhodnocení v prvním roce), součet odpisů ve vybraném roce a technické zhodnocení + změny ceny ve vybraném roce.
Štítky
Tiskne evidenční štítky na samolepící etikety. Před tiskem bude zobrazen dialog pro výběr předdefinovaných velikostí. Nastavit můžete i vlastní rozměr štítku. Pro výběr majetku použijte filtr.
Účetní kontrola

Možnosti tisku účetní kontroly: Po zadání data, do kterého chcete údaje tisknout (měsíc+rok), tiskne zůstatky platné k danému měsíci (např. pro vstupní cenu) nebo obraty zadaného roku (pro odpisy), co řádek, to jeden majetek. Nezahrne se takový majetek, který byl vyřazený v předchozích letech. Pozor – majetek vyřazený ve vybraném roce ano. Vynechá se i takový, který byl zařazený po zadaném datu.
Řazení v tiskovém formuláři probíhá podle konta majetku, v rámci konta majetku podle čísla majetku, mezisoučty podle konta majetku a samozřejmě nechybí celkový součet.

Účetní odpisový plán
Nabídne k tisku podrobné účetní odpisové plány majetku výběrem požadované Možnosti ComboBox - Nabídka v dialogu Tisk: Všechny roky nebo Od - do.
Účetní odpisy
Vytiskne seznam účetních odpisů pro rok zvolený v seznamu Možnosti. Tiskový formulář je seskupen podle odpisových skupin. Pomocí tohoto tiskového formuláře zjistíte součty účetních odpisů za jednotlivé skupiny. Požadovaný rok upřesníte v poli Možnosti ComboBox - Nabídka dialogu Tisk: Minulý rok, Aktuální rok, Příští rok, Předminulý rok, popř. libovolný jiný letopočet.
Vyřazený majetek v daném roce
Formulář zobrazuje a tiskne vyřazený majetek v zadaném roce. V dialogu Možnosti tisku přehledu vyberete rok, za který chcete tisknout, zvolíte volbu seskupování dat buď podle Odpisových skupin, Konta majetku, Střediska nebo podle Umístění (případně zvolíte Neseskupovat). Požadavky potvrdíte klepnutím na tlačítko  OK . Formulář zobrazí vyřazený majetek. Viz také Jak vyřadit majetek z evidence.

 

Související dokumenty