Karta Doklady – Produkt

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

V desktopovém Variu je nabídka pole Zobrazit doklady ComboBox - Nabídka v dialogu Produkt na kartě Doklady určena k rychlému zobrazení seznamu souvisejících vztahů a dokladů vybraného záznamu Produkt vůči jiným záznamům z Varia. Ze seznamu (obr. 1, tab. 1) lze zobrazit vybrané typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové nákupy, prodeje, výdeje atd.).

Tabulka 1: Zobrazit doklady (vybrané příklady) POPIS
Všechny doklady Výstup zobrazuje veškeré doklady, na jejichž položkách se daný produkt vyskytuje. V seznamu se zobrazují i výrobní a demontážní zakázky, u kterých je daný produkt uveden jako materiál.
Celkový součet prodejů a Celkový součet nákupů Zahrnuty jsou jak prodeje a nákupy na fakturu, tak se sem započítávají i prodeje a nákupy z pokladních dokladů.
Měsíční přehled obratů Zobrazení sčítá počet jednotek produktu z nákupních a prodejních dokladů (faktury, dobropisy a pokladní doklady). Stav položky se nebere v potaz. Zobrazení v detailu produktu funguje také pro produkty typu Služba.

Dialog Produkt, karta Doklady – nabídka zobrazení dokladů

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Doklady – nabídka zobrazení dokladů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet a pro zobrazení sloupců funkci Zobrazit skryté sloupce. Poklepáním na identifikátor záznamu (doklad, kontakt) otevřete jeho detail.

 


Vario Online disponuje nabídkou zobrazení seznamu souvisejících vztahů a dokladů vybraného záznamu Produkt vůči jiným záznamům z Varia (obr. 1A, 1B) na kartě Souvislosti.

 • Vyberte položku zobrazení dokladů ze seznamu ComboBox.

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (seznam zobrazení dokladů)

Obrázek 1A: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (seznam zobrazení dokladů).

 

 • Pro vybrané zobrazení dokladů (obr. 1B) použijte funkce Zobrazení > Filtrovat > Zrušit filtr > Navigovat.
 • Tlačítkem Navigovat otevřete detail vybraného záznamu (obr. 1B).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (konkrétní zobrazení)

Obrázek 1B: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (konkrétní zobrazení dokladů).

 

 • Pro úpravu parametrů filtru zvoleného zobrazení dokladů klepněte na tlačítko Filtrovat (obr. 1B).
 • Parametry můžete přidávat tlačítkem Přidat nebo je odebírat Odebrat (obr. 1C).
 • Aplikaci sestaveného filtru na vybrané zobrazení dokladů proveďte klepnutím na tlačítko Filtrovat (obr. 1C).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (úprava parametrů filtru pro zobrazení dokladů).

Obrázek 1C: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (úprava parametrů filtru pro zobrazení dokladů).

 

 • Pro změnu viditelnosti a pořadí sloupců vybraného zobrazení dokladů použijte funkci Zobrazení (obr. 1B).
 • Pořadí sloupců změníte přetažením položky na preferované místo (obr. 1D).
 • Viditelnost sloupce potlačíte klepnutím na ikonu „oka” (sloupec indikovaný ikonou Potlačit zobrazení sloupcenebude zobrazen).
 • Změny v nastavení viditelnosti a v pořadí sloupců vybraného zobrazení dokladů uložíte klepnutím na ikonu Zobrazení (obr. 1D).
 • K návratu na původní hodnoty v nastavení viditelnosti a pořadí sloupců vybraného zobrazení dokladů klepněte na tlačítko Resetovat (obr. 1D).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (viditelnost a pořadí sloupců)

Obrázek 1D: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Souvislosti (viditelnost a pořadí sloupců).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty