Karta Doklady – Produkt

Nabídka pole Zobrazit doklady ComboBox - Nabídka v dialogu Produkt na kartě Doklady je určena k rychlému zobrazení seznamu souvisejících vztahů a dokladů vybraného záznamu Produkt vůči jiným záznamům z Varia. 

Ze seznamu (obr. 1) lze zobrazit vybrané typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové nákupy, prodeje, výdeje atd.).

Dialog Produkt, karta Doklady

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Doklady. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet a pro zobrazení sloupců funkci Zobrazit skryté sloupce. Poklepáním na identifikátor záznamu (doklad, kontakt) otevřete jeho detail.

 

Tabulka 1: Zobrazit doklady (vybrané příklady).

Všechny doklady Výstup zobrazuje veškeré doklady, na jejichž položkách se daný produkt vyskytuje. V seznamu se zobrazují i výrobní a demontážní zakázky, u kterých je daný produkt uveden jako materiál.
Celkový součet prodejů a Celkový součet nákupů Zahrnuty jsou jak prodeje a nákupy na fakturu, tak se sem započítávají i prodeje a nákupy z pokladních dokladů.
Měsíční přehled obratů Zobrazení sčítá počet jednotek produktu z nákupních a prodejních dokladů (faktury, dobropisy a pokladní doklady). Stav položky se nebere v potaz. Zobrazení v detailu produktu funguje také pro produkty typu Služba.

 

Související dokumenty