Tiskový formulář a postupy k vyvolání náhledu

Umístění a vzhled nabídky tisku/náhledu ovlivňuje Volba vzhledu Varia.

Tiskový formulář slouží pouze pro tiskovou prezentaci dat, tzn. pro tisk vybraných údajů v určitém uspořádání. Záznamy zobrazené tiskovým formulářem nemůžete dále analyzovat (řadit, filtrovat apod.). Tiskový formulář má pevně danou strukturu a je výchozím druhem výstupu při tisku záznamů z tabulky agendy. Uživatelsky jej nelze upravit.

Na tiskovém formuláři může být zobrazen:

  • jeden záznam (obr. 1) – například faktura, dodací list (tzn. jeden záznam na jedné stránce). Pokud se faktura s mnoha položkami tiskne na více stran, vytisknou se názvy sloupců položek v záhlaví na každé stránce s pokračováním položek.

Náhled před tiskem konkrétního záznamu

Obrázek 1: Příklad náhledu na jeden záznam.

 

  • více záznamů (obr. 2) – např. Pokladní kniha, štítky (tzn. více záznamů na jedné stránce).

Náhled před tiskerm více záznamů

Obrázek 2: Příklad náhledu na více záznamů.

 

  • Jestliže chcete vytisknou jeden nebo více záznamů bez náhledu na tiskový formulář, vyberte položku(y) v tabulce agendy a klepněte na tlačítko Tisk Talčítko na panelu nástrojů a nebo použijte klávesovou zkratku . Vytiskne se tiskový formulář, který je nastaven jako výchozí v dialogu Možnosti Vario pro knihu agendy (obr. 3).
  • O nastavení výchozího rozsahu tisku se dočtete v dokumentu Postup při tisku (bod 6 – Rozsah tisku).

Výchozí tiskový formulář v knize Účetnictví - Deník

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario. Příklad nastavení výchozího tiskového formuláře pro knihu agendy Účetnictví.

 

  • Ke každému tiskovému formuláři můžete nastavit oprávnění uživatele nebo skupin uživatelů (obr. 4).

Dialog Možnosti Vario - příklad nastavení oprávnění k tiskovému formuláři

Obrázek 4: Dialog Možnosti Vario. Příklad nastavení oprávnění k tiskovému formuláři.

 

  • V mnoha situacích je výhodnější zkontrolovat rozvržení dokumentu na papíru před tiskem. K tomu slouží funkce Náhled.

Zobrazení náhledu před tiskem lze, z hlediska přístupu k funkci, rozdělit na:

  1. Náhled z panelu nástrojů
  2. Náhled z panelu nabídek
  3. Náhled z panelu nástrojů v detailu záznamu

A) Náhled z panelu nástrojů

Nejjednodušší způsob vyvolání náhledu tiskového formuláře je použitím tlačítka Náhled Tlačítko Náhled umístěného na panelu nástrojů (obr. 2). Pro aktuální záznam, vybraný záznam nebo pro vybrané záznamy v zobrazení tabulky agendy otevřete náhled pomocí tiskového formuláře, který je nastaven jako výchozí v dialogu Možnosti Vario pro knihu agendy. Naopak nabídka Náhled jinak je určena k náhledu pomocí jednorázově vybraného tiskového formuláře ze seznamu (obr. 2) vedle tlačítka Náhled.

Tlačítka Náhled a Náhled jinak na panelu nástrojů v zobrazení tabulky agendy

Obrázek 2: Tlačítka Náhled a Náhled jinak na panelu nástrojů v zobrazení tabulky agendy.

B) Náhled z panelu nabídek

Jinou možností, jak otevřít náhled tiskového formuláře, je použití příkazu z nabídky Soubor/Náhled..., který otevře dialog Tisk (obr. 3). Stejně, jako v předchozím případě, je pro náhledový režim připraven tiskový formulář, který je nastaven jako výchozí v dialogu Možnosti Vario pro knihu agendy. Za seznamu můžete vybrat jiný tiskový formulář. Dialog Tisk má přednastavený výstup do Radio button - Přepínač Zobrazit náhled (obr. 3).

Příkaz Náhled... z nabídky Soubor a dialog Tisk

Obrázek 3: Příkaz Náhled… z nabídky Soubor otevře dialog Tisk.

C) Náhled z panelu nástrojů v detailu záznamu

V záhlaví detailu záznamu je umístěn vlastní Panel nástrojů včetně tlačítek Náhled a Náhled jinak (obr. 4). Jejich použitím se otevře buď náhled výchozího CheckBox - Zatržítko tiskového formuláře nebo formuláře vybraného ze seznamu Náhled jinak.

Tlačítka Náhled a Náhled jinak na panelu nástrojů v detailu záznamu

Obrázek 4: Tlačítka Náhled a Náhled jinak na panelu nástrojů v detailu záznamu.

Odkazy na popisy tiskových formulářů v jednotlivých agendách modulů Vario

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty