Příjem a výdej hotovosti v Prodejně

Při použití funkcí Příjem hotovosti a Výdej hotovosti se vystavené pokladní doklady neodesílají do EET. U těchto dokladů se navíc nastaví Stav EET na Není požadováno a to i v případě, že výchozí hodnota pro toto pole je Požadováno.

Obsah:

Výdeje a příjmy v hotovosti využijete také pro měnu EUR. V dialogovém okně pro zadání částky se přepíná měna stiskem klávesy E a K

Obrázek 1: Výdeje a příjmy v hotovosti využijete také pro měnu EUR. V dialogovém okně pro zadání částky se přepíná měna stiskem klávesy E a K. V okně výdeje či příjmu hotovosti lze zadat text, který se použije v popisu položky. Popis slouží k rozlišení, čeho se výdej – příjem týká (například odvodu do banky, převodu mezi pokladnami apod.).

Příjem hotovosti

Primární způsob

Přejdete na kartu nového dokladu (pro Prodej/Nákup), klepnete na → Příjem hotovosti, zadáte částku, nebo vyplníte výčetku (Výčetka...). Tento způsob se hodí pro převod hotovosti mezi pokladnami nebo pokladnou a bankou.

  • Okno Příjem hotovosti otevřete z okna prodeje/nákupu uživatelsky definovanou klávesovou zkratkou (doporučujeme).
  • Příjem je možné zadávat také kódem, který je třeba nastavit na kartě Kódy (zadat kód pro příjem hotovosti). Zadání kódu spustí stejnou funkci.
Alternativní způsob
Do nového dokladu Prodej vyplníte katalogu neznámou položku. Pokud například chcete přijmout zálohu nebo kauci od zákazníka, do pole Popis zadejte text například "Kauce", vyplníte množství 1 a částku (předpokladem je, že v katalogu není produkt "Kauce").
Další možnost
Připravte si do katalogu produkt typu Služba, uveďte u něj příslušnou předkontaci a produkt používejte místo jednorázově vytvářené položky. Tento postup bude vhodný při opakovaném příjmu peněz.

 

Výdej hotovosti

Primární způsob

Přejdete na kartu nového dokladu (pro Prodej/Nákup), klepnete na → Výdej hotovosti, zadáte částku, nebo vyplníte výčetku (Výčetka...). Tento způsob se hodí pro převod hotovosti mezi pokladnami nebo pokladnou a bankou.

  • Okno Výdej hotovosti otevřete z okna prodeje/nákupu uživatelsky definovanou klávesovou zkratkou (doporučujeme).
  • Výdej je možné zadávat také kódem, který je třeba nastavit na kartě Kódy (zadat kód pro výdej hotovosti). Zadání kódu spustí stejnou funkci.
Alternativní způsob
Do nového dokladu Nákup vyplníte katalogu neznámou položku. Pokud například chcete vydat částku za jednorázové poštovné, do pole Popis zadáte text například "Poštovné dobírka", vyplníte množství 1 a částku (předpokladem je, že v katalogu není produkt "Poštovné dobírka").

 

Výčetka

Pro primární příjem i výdej hotovosti můžete použít výčetku. V dialogu → Příjem (Výdej) hotovosti výčetku otevřete tlačítkem Výčetka... (ALT+V). V okně Výčetka můžete ke každé hodnotě bankovky nebo mince určit její počet. Klávesou Enter (případně TAB) se přesouváte po jednotlivých polích. Stisk klávesy Enter po posledním poli (označeném 1) potvrzuje a uzavírá Výčetku (stejně jako klávesová zkratka Alt+O).

  • Zadané počty ve Výčetce se uloží do pole Poznámka položky v konkrétním dokladu příjmu nebo výdeje peněz jako textový řetězec.
  • Výčetku lze vytisknout standardním postupem z modulu Pokladna. Tiskový formulář je připravený pro tisk na paragonové tiskárně a má stejné 4 šířkové varianty jako účtenka. Tisk lze provést jen nad doklady "typu výčetka". V ostatních případech se tisk neprovede a uživatel je na to upozorněn.

 

Vrácení DPH

Při vývozu zboží mohou zákazníci žádat vrácení DPH. Částka DPH k vrácení se zadá pomocí okna Vrácení DPH, které otevřete vámi nastavenou klávesovou zkratkou k funkci Vrátit DPH (případně kódem zadaným na kartě Kódy). V okně (obr. 2) zadáte Základ DPH, Sazbu DPH, DPH a Cenu s DPH. Stačí zadat kteroukoli z částek, ostatní se dopočítají. Podle potřeby můžete kteroukoli vypočtenou hodnotu upravit podle skutečnosti.

Dialog Vrácení DPH

Obrázek 2: Dialog Vrácení DPH.

 

Položku vrácení DPH můžete vložit na libovolný prodejní doklad. Jestliže jsou na dokladu i jiné položky, vystaví se příjmový pokladní doklad, na kterém budou položky výdeje uvedeny záporně. Pokud bude uvedena samostatně, vystaví se výdajový pokladní doklad.

Funkce vrácení DPH zapíše na doklad dvě položky:

  • První bude obsahovat částku bez DPH, sazbu DPH, DPH a částku celkem s DPH. Zdanitelné plnění bude Základ vrácené daně.
  • Druhá položka bude obsahovat částku bez DPH s opačným znaménkem a bude bez zdanitelného plnění.

Tím se zajistí přenos správných částek do přiznání k DPH a zároveň bude vystaven doklad na správnou – vydávanou částku.

 

Související dokumenty