Počáteční stav Adresáře

Záznamy do adresáře můžete pořídit:

Import dat

Vždy je důležité vědět, jaké údaje lze do systému Vario pořídit. Zadejte do Adresáře některé organizace ručně, aby bylo jasné, která pole využijete – do kterých polí z vašeho stávajícího systému budete data importovat. Seznam polí tabulky Adresáře naleznete níže. Data můžete připravit do tabulky XLS, mdb (import lze provést z csv, mdb, dbf).

Základní informace, které by soubor měl obsahovat, jsou:
Typ kontaktu organizace, osoba, podnikající osoba, pobočka
Název kontaktu obchodní název
Ulice, PSČ, Město fakturační adresa
IČO, DIČ, adresa sídla, adresa provozovny pokud se liší
Další údaje již podle potřeby adresáře:  
Kontaktní osoba Vario rozlišuje jméno i příjmení

Rozhodně proveďte před importem kontrolu duplicit u nepoužívaných kontaktů. Pokud import nezvládnete nebo váháte, spojte se s konzultantem, který vám poradí, případně import provede.

Další možnosti importu počátečního stavu

  • katalog a ceníky,
  • příjemka s inventurou,
  • neuhrazené doklady (saldo přijatých a vydaných dokladů) - pro účetnictví je důležité zejména tento soubor dat (= zůstatek na účtech 321 100 a 311 100), proto je možné ho použít pro nastavení v účetním deníku,
  • počáteční stav kont v účetnictví.

Pole tabulky Adresáře

  • Pomocí příkazů nabídky Formát můžete upravovat vzhled tabulky.
  • Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Poznámka

Kontakt nemusí být nutně zanesen v adresáři. Při jednorázovém prodeji (nákupu) stačí vyplnit jen základní údaje odběretele (dodavatele) přímo na faktuře.

 

Navazující dokumenty