Karta Obecné – Nabízet kontakt v dokladech

Kontakt – karta Obecné

K vytvořenému kontaktu můžete určit, zda se má, či nemá nabízet v dokladech. K tomu slouží funkce Nabízet v dokladech na kartě Obecné (obr. 1). Jestliže ji zaškrtnete, automaticky zvolíte obě volby OdběratelDodavatel.

Pokud váš adresář obsahuje množství kontaktů, kterým nechcete prodávat nebo od nich nakupovat, je zbytečné, aby se v dokladu, v roletovém menu pole Kontakt (Odběratel, Dodavatel) nabízely. V takovém případě zruště zatržítko u funkce Nabízet v dokladech.

Změny v nastavení se promítají do dialogu Doklad, do sekce karty Obecné, do roletové nabídky seznamu pole Kontakt. Podle typu dokladu se zobrazí nabídka buď odběratelů, nebo jen dodavatelů (případně všech).

funkce popis
Zatržítko Nabízet v dokladech – Odběratel  Kontakt se nabídne jen ve vydaných dokladech (Zakázka, Nabídka, Výdejka, Faktura, Dobropis apod.).
Zatržítko Nabízet v dokladech – Dodavatel Kontakt se nabídne jen v přijatých dokladech (Objednávka, Faktura, Dobropis, Příjemka apod.).

Dialog Kontakt, karta Obecné a volby Nabízet v dokladech

Obrázek 1. Dialog Kontakt, karta Obecné a volby Nabízet v dokladech.

Přidání a nastavení šablony

Pro vystavení nových záznamů lze využívat šablony. Vyhodnocování hodnot šablony pro pole Nabízet v dokladech, DodavatelOdběratel při vystavení nového kontaktu, je různé dle typu kontaktu a podřízenosti.

  • Při vystavování nového záznamu v agendě Adresář se bere v potaz nastavení výchozích hodnot šablony pro pole „Nabízet v dokladech”, „Dodavatel” a „Odběratel”.
  • Jmenovaná pole jsou vybrána zatržítkem pro všechny typu záznamů s výjimkou typu záznamu Osoba, která figuruje jako podřízený kontakt, tzn. osoby jiné firmy.
  • Pro tato pole lze využít i výchozích hodnot v šabloně, tzn. lze změnit výchozí systémové hodnoty.

Typ kontaktu Osoba s nadřízeným kontaktem na dokladu

Jestliže je záznam Kontakt typu Osoba a k osobě připojíte nadřízený kontakt, nebudou volby Nabízet v dokladech přístupné. Přesto můžete tuto osobu vložit do adresy v dokladu takto:

  • Založte nový doklad.
  • V poli Kontakt vyberete kontakt, který je nadřízený k zamýšlené osobě.
  • Ze seznamu pole Jméno ComboBox - Nabídka vyberete osobu.

Jestliže chcete na dokladu nejdříve najít osobu a teprve k ní vložit kontakt, postupujte následovně:

  • Nevyplňujte pole Kontakt.
  • Umístěte kursor do pole Jméno.
  • Začněte zapisovat první písmena hledaného příjmení nebo hledanou osobu vyberte ze seznamu pole Combo
  • Potvrzením osoby nebo přechodem na další pole dokladu nabídne Vario dvě možnosti – vložit nadřízený kontakt nebo osobu.

Doklad bude vystaven s fakturační adresou nadřízeného kontaktu a s vybranou osobou (obr. 2).

Dialog Doklad, karta Obecné a podoba tiskového výstupu

Obrázek 2: Dialog Doklad, karta Obecné a podoba tiskového výstupu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty