Volba údajů kopírovaných mezi ceníky

Při vytváření ceníku na základě jiného ceníku lze vybrat, které údaje se budou přenášet ze zdrojového do cílového ceníku. Volba polí je dostupná jednak při úpravě výchozího ceníku v kroku načtení produktů a za druhé u počítaných ceníků, u kterých se při přepočtu načítá ze zdrojových ceníků také seznam produktů. V obou případech se okno pro výběr přenášených údajů otevře odkazem Nastavit pole pro import u kroku, ve kterém se volí zdrojové ceníky pro načtení seznamu produktů (obr. 1 a 2).

Dialog Přepočet ceníku - Produkty v ceníku a určení, odkud se mají načíst produkty do ceníku

Obrázek 1: Dialog Přepočet ceníku – Produkty v ceníku a určení, odkud se mají načíst produkty do ceníku.

 

Dialog Přepočet ceníku - Počítaný ceník a definice nadřízeného ceníku a vzorce výpočtu

Obrázek 2: Dialog Přepočet ceníku – Počítaný ceník a definice nadřízeného ceníku a vzorce výpočtu.

 

Funkci reprezentovanou oknem Nastavení polí (obr. 3) využijete například při vytváření prodejního ceníku na základě ceníku nákupního. Nákupní ceník může obsahovat objednací číslo dodavatele, popis a jednotky v jazyce dodavatele. Tyto údaje není žádoucí přenášet do prodejního ceníku. Můžete však chtít například zachovat objednací číslo pro velkoobchodní zákazníky. Díky importnímu nastavení lze takový požadavek splnit.

Pole, která mají být přenášena spolu s produktem, potvrdíte (a zároveň uložíte pro příští použití) tlačítkem Uložit (obr. 3).

Okno Nastavení polí, ve kterém se vybírají kopírované údaje

Obrázek 3: Okno Nastavení polí, ve kterém se vybírají kopírované údaje.

 

Související dokumenty