Odpočet DPH na přijatých fakturách z EU nebo z třetích zemí

Na přijatých fakturách z EU nebo z třetích zemí se zadávají položky za účelem zadání DPH na vstupu. Příkaz Vložit řádky DPH na vstupu v místní nabídce nad položkami dokladu automatizuje vytvoření řádků s DPH (příkaz vloží hodnotu nakupovaného zboží bez DPH a uvede příslušnou sazbu a typ zdanitelného plnění).

Postup použití:

  • Založte přijatý doklad, ve kterém je, na kartě Obecné v poli DPH doklad, vybrána ze seznamu položka EU nebo Třetí země.
  • Zapište nakupované položky. Cena se uvádí bez DPH.
  • Po zadání všech položek vyberte v místní nabídce nad položkami dokladu příkaz Vložit řádky DPH na vstupu... (obr. 1).
  • Do dokladu se automaticky přidá řádek s DPH, kde cena bez DPH je sumou ceny řádků, které mají sazbu DPH 0 %. Pokud jsou na dokladu uvedeny produkty, zjistí se z katalogu sazba DPH a typ produktu. Na základě těchto údajů se vloží suma ceny bez DPH a rozepíše se na služby/zboží a sníženou/základní DPH.
  • Zkontrolujte a případně opravte uvedené částky, navržené sazby a typy zdanitelných plnění.

 

Záznam Přijatá faktura, karta Položky a místní nabídka

Obrázek 1: Záznam Přijatá faktura, karta Položky a místní nabídka.

 

Zadání částky minusovou hodnotou

  • Funkce akceptuje zadání částky minusovou hodnotou. Kontroluje se nulový rozdíl, pokud uživatel vloží nové řádky DPH a doklad je již vyrovnaný. V takovém případě položka s DPH přidána nebude.
  • Jestliže položku s DPH přidá uživatel, ale chybně, takže vznikne rozdíl mezi nulovou sazbou a vyrovnáním a použije funkci "Vložit řádky DPH na vstupu", je zobrazeno hlášení o hodnotě rozdílu a vyrovnávající položka a popisem "DPH na vstupu vyrovnání" je vložena.

 

Související dokumenty