Adresa na WWW

K používání této funkce potřebujete:

  • Připojení k internetu.
  • Vyplněnou výchozí adresu v dialogu Naše firma na kartě Obecné.
  • Korektně vyplněné adresy kontaktů v agendě Adresář.

Funkci pro vyhledání adresy na internetové mapě spustíte:

S hledanou adresou je pak možno pracovat pomocí vybrané internetové služby. Adresu můžete vyhledat na mapě, naplánovat trasu nebo spojení k dané adrese. Pomocí průvodce můžete vyhledávat (plánovat) z výchozí adresy libovolnou cílovou adresu, kterou zapíšete do polí Ulice, Město, Okres a Stát.

Jak vyplnit adresu, kterou hledáte?

  • Automaticky. V detailu záznamu Kontakt nebo Doklad (na kartě Obecné) v sekci Adresy, klikněte na tlačítko Boční uvozovka  (obr. 1). Adresa bude automaticky zkopírována do polí průvodce (Ulice, Město, Okres a Stát). Pole, která nejsou v záznamu Kontakt vyplněna, nebudou vyplněna ani v průvodci WWW
  • Manuálně. V zobrazení tabulky agendy Adresář zkopírujte název ulice a číslo z pole sloupce Ulice (označením textu a klávesovou zkratkou Ctrl+C nebo použijte nabídku pravého tlačítka myši "Kopírovat"). Příkazem z menu Agenda/Adresa na WWW... spusťte průvodce a obsah schránky vložte do pole Ulice (Ctrl+V). Vyplňte pole Město, případně ještě Okres a Stát.

Průvodce vyhledání adres na WWW

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obecné a okno průvodce Adresa na WWW.

 

Co chcete dělat s adresou?                    Webová služba Popis
Radio button - Přepínač Ukázat na mapě Pomocí služby ComboBox - Nabídka maps.google.cz Kliknutím na Dokončit se otevře nové okno prohlížeče a vyznačí hledanou adresu na mapovém listu.
Radio button - Přepínač Naplánovat trasu Radio button - Přepínač Tam Radio button - Přepínač Zpět Pomocí služby ComboBox - Nabídka maps.google.cz Kliknutím na Další přejdete do dialogu průvodce, kde vyberete označením výchozí adresu (adresa, adresa sídlo, adresa zboží doručit atd.).
→ Trasu lze naplánovat mezi více adresami. Adresy přidáte do seznamu adres, přes které má trasa probíhat. Adresy se mohou zapisovat ručně nebo je vyberete z kontaktů v adresáři.
→ Kliknutím na Dokončit se otevře nové okno prohlížeče s vyznačenou trasou na mapovém listu.
Radio button - Přepínač Naplánovat spojení Radio button - Přepínač Tam Radio button - Přepínač Zpět Pomocí služby ComboBox - Nabídka Idos.cz Kliknutím na Další přejdete do dialogu průvodce, kde vyberete označením výchozí adresu (adresa, adresa sídlo, adresa zboží doručit atd.).
→ Pokračujte tlačítkem Další. Definujte detaily "spojení" a klikněte na Dokončit. Otevře se nové okno prohlížeče s výpisem spojení.

 

Související dokumenty