Dialog Detail aktivity

Tento článek navazuje a rozšiřuje dokumenty Dialog Výrobní (Demontážní) zakázka a Plánování zdroje (Zdroje).

 

Aktivita je nějaká činnost, která se realizuje s pomocí zdrojů. Úprava aktivit je soustředěna do jediného dialogu Detail aktivity (obr. 1), který otevřete:

 • z detailu záznamu Výrobní (Demontážní) zakázka, na kartě Aktivity, poklepáním na identifikátor v poli sloupce Popis aktivity,
 • z okna Plánování výrobních zakázek, v náhledu Plán zakázek, z místní nabídky nad aktivitou (operací) výrobní zakázky příkazem Vlastnosti,
 • z odpovídajících zobrazení tabulky agendy Zdroje a Výroba poklepáním na identifikátor v poli sloupce Popis aktivity,
 • z okna Plánování zdrojů v agendě Zdroje z místní nabídky nad aktivitou (operací) zdroje příkazem Vlastnosti.

Popis dialogu Detail aktivity

Dialog Detail aktivity, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Detail aktivity, karta Obecné.

 

Tab. 1, obr. 1: Detail aktivity – karta Obecné.

Agenda Agenda původu aktivity.
Záznam Identifikátor záznamu výrobní zakázky (původ aktivity).
Popis Popis záznamu (původ aktivity).
Stav aktivity Textové pole pro popis stavu aktivity.
Typ plánování ComboBox - Nabídka Typ plánování aktivity.
Název Zobrazovaný popis aktivity (z pole sloupce Popis aktivity).
Množství Množství výstupu vytvořeného aktivitou.
Doba vytížení Doba vytížení zdroje aktivitou.
Dávkový čas (min.) Seřizovací (přípravný čas) v minutách.
Datum začátku Datum, od kterého je nejdříve možné aktivitu realizovat.
Datum dokončení Nejzazší datum, do kterého je nutné aktivitu dokončit.
Číslo programu Unikátní identifikátor NC programu pro zpracování na NC zařízení. Nepovinný údaj.
Čárový kód Čárový kód.
Pořadí Pořadové číslo aktivity (operace).
Minimální paralelní množství Minimální paralelní množství.
CheckBox - Zatržítko Přerušitelná operace Dělitelnost operace.
Ceník aktivity ComboBox - Nabídka Ceník aktivity (operace).
Kalkulovaná cena Kalkulovaná cena aktivity.

 

Dialog Detail aktivity, karta Podrobnosti

Obrázek 2: Dialog Detail aktivity, karta Podrobnosti.

 

Tab. 2, obr. 2: Detail aktivity – karta Podrobnosti.

Adresa umístění Adresa umístění aktivity.
Lokace umístění Bližší umístění aktivty.
Region umístění Region umístění aktivity.
Kontakt Identifikátor kontaktu z agendy Adresář.
Název kontaktu Název kontaktu.
Adresa kontaktu Adresa kontaktu.
Jméno kontaktní osoby Jméno kontaktní osoby.
Spojení Spojení na kontaktní osobu.
Značka Značka zdroje, např. tovární značka.
Model Model zdroje, např. výrobní model.
Výrobní číslo Výrobní číslo, např. sériové číslo, VIN …
Název zařízení Název zařízení.
Zakázka Zakázka klienta na provedení servisu.
CheckBox - Zatržítko Garance Zda se jedná o garanční aktivitu.
Referent Jméno referenta.

 

Dialog Detail aktivity, karta Text a popis aktivity (operace)

Obrázek 3: Dialog Detail aktivity, karta Text a popis aktivity (operace).

 

Dialog Detail aktivity. Karta Atributy zobrazuje údaje z agend Kusovníky a Operace

Obrázek 4: Dialog Detail aktivity. Karta Atributy zobrazuje údaje z agend KusovníkyOperace.

 

Dialog Detail aktivity, karta Zdroje

Obrázek 5: Dialog Detail aktivity, karta Zdroje. Aktivita, kterou předepisuje agenda Výroba, může mít více zdrojů. Poklepáním na identifikátor zdroje otevřete detail záznamu Zdroj.

 

Na kartě Plán (obr. 6) určíte plánované vztahy mezi zdrojem a aktivitou, a připojíte časový interval vytížení zdroje touto aktivitou.

 • V tabulkovém pohledu (obr. 6) na položky vyberete aktivitě zdroj(e), datum, čas začátku aktivity a konec aktivity a připojíte komentář.
 • Poklepáním na identifikátor zdroje otevřete detail záznamu Zdroj.
 • Klávesou F4 v polích sloupců ZačátekKonec vyvoláte dialog Kalendář.
 • Uživatelsky přívětivější je pracovat v detailu položky. Poklepejte na tlačítko položky (obr. 6) a otevřete dialog Plánování zdroje – aktivita (obr. 6a).

Dialog Detail aktivity, karta Plán

Obrázek 6: Dialog Detail aktivity, karta Plán.

 

 • Tlačítkem Nový záznam (obr. 6) založíte nový záznam Plánování zdroje – aktivita (obr. 6a).

Dialog Plánování zdroje - aktivita

Obrázek 6a: Dialog Plánování zdroje – aktivita.

 

Karta Plnění slouží k evidenci výkonů pro konkrétní aktivitu (práce či hodin k výrobní zakázce). Zaznamenává účast lidí při realizaci aktivity. Sleduje se odpracovaný čas, typ plnění (typ položky). Data položky můžete zadávat v tabulkovém pohledu (obr. 7), nebo komfortněji v dialogu Plnění aktivity (obr. 7a), který otevřete tlačítkem  k editaci.

 • Klávesou F4 v polích sloupců ZačátekKonec vyvoláte dialog Kalendář.

Dialog Detail aktivity, karta Plnění

Obrázek 7: Dialog Detail aktivity, karta Plnění.

 

 •  Tlačítkem Nový záznam (obr. 7) založíte nový záznam Plnění aktivity (obr. 7a).

Dialog Plnění aktivity

Obrázek 7a: Dialog Plnění aktivity.

 

Tabulka 3, obr. 7, 7a: Detail aktivity, karta Plnění a dialog Plnění aktivity (práce na výrobní zakázce).

Množství Množství výstupu realizované aktivitou.
Typ položky Výběr ze seznamu ComboBox - Nabídka Typ plnění (Kooperace, Neshodná výroba, Příprava a zakončení, Shodná výroba, ...).
Referent ComboBox - Nabídka Osoba (uživatel) provádějící práci.
Začátek Dialog Kalendář Datum a čas začátku práce na zakázce.
Konec Dialog Kalendář Datum a čas konce práce na zakázce.
Celkový čas ComboBox - Nabídka Celkový čas práce v hodinách a minutách.
Spustit časovač... Zaznamená datum a čas začátku práce na zakázce. Pokud je čas již definován, lze jej novým spuštěním časovače zrušit (přepsat).
Zastavit časovač Zaznamená datum a čas konce práce na zakázce.
Poznámky Poznámky k práci.
Údaj 1, 2 Uživatelský údaj.
Počet 1, 2 Uživatelský údaj.
Tlačítko OK Uzavře dialog a uloží data.
Tlačítko Storno Uzavře dialog bez uložení dat.

 

Poznámka

K usnadnění práce při organizaci a sledování výrobního procesů slouží také funkce Plánování výrobních zakázek.

 

Související dokumenty