Nastavení agendy Zdroje

Nastavení složky záznamů agendy Zdroje

Pro každou agendu Varia lze zvlášť nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů (obr. 4), vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Volby pro agendu Zdroje v dialogu Možnosti Vario

Obrázek 1: Volby pro agendu Zdroje v dialogu Možnosti Vario.

 

Každý zdroj souvisí s agendou, ze které vychází. Například pro Výrobu budete mít definované jiné zdroje než pro agendu Údržba nebo Půjčovna. Vhodnější je založit pro každé specifické použití odpovídající knihu zdrojů.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty