Trvanlivosti

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro trvanlivosti, umístění, sériová čísla a šarže.

→ V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt, na kartě Obecné, označte v sekci Používat zatržítkem CheckBox - Zatržítko volbu Trvanlivosti...

 

Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle trvanlivostí

Současné zatržení voleb používání na dokladech Příjemka a Výdejka znamená, že se daný údaj bude evidovat na skladu (důležité např. pro inventuru skladu). Tuto skutečnost indikuje volba Na skladu evidovat produkty podle trvanlivostí (šarží, umístění, sériových čísel). Volba je svázána s volbami "Příjemka" a "Výdejka".

  • Jestliže chcete změnit typ množstevní skupiny (trvanlivosti, umístění, sériových čísel, šarží) u produktů, které již na skladu byly, provede se kontrola existence položek na skladu a dojde k úpravě evidovaného množství tak, aby vyskladnění fungovalo.
  • Například při zrušení vedení sériových čísel skladem se ze skladu smažou sériová čísla (celkové množství produktů na skladu zůstane samozřejmě zachováno). Naopak, při dodatečném zadání požadavku na jejich evidenci se sériová čísla doplní podle dokladů nákupu. Pokud tam nejsou uvedena, doplní se znak – (pomlčka).
  • Díky tomu lze položky vydat i po dodatečné změně v nastavení sekce Používat (v detailu záznamu Produkt, na kartě Obecné).

 

 V dialogu "Používat trvanlivosti" v sekci "Otevřít dialog zadání skupiny po vložení produktu na" zaškrtnutím zvolte, na kterých typech dokladů budete trvanlivosti zadávat:

  • Objednávce – Zakázce
  • Nákupním dokladu – Prodejním dokladu
  • Příjemce – Výdejce

Dialog Používat trvanlivosti

Obrázek 1: Dialog Používat trvanlivosti.

Množstevní skupiny se zobrazují na skladové kartě

V dialogu Skladová položka produktu, na kartě Množství, zobrazíte používané množstevní skupiny a varianty.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty