Plánování zdroje (Zdroje)

Příkazem z menu Agenda/Plánování zdrojů... otevřete okno Plánování zdrojů, které graficky znázorňuje vytížení zdrojů (doby trvání operací) za zvolené období. Na vodorovné ose je vyjádřen čas, na svislé ose zdroje a uprostřed se zobrazují naplánované aktivity. Jednotlivé aktivity zdrojů jsou rozlišeny barvami. K usnadnění orientace jsou totožné aktivity vyznačené stejnou barvou (obr. 1).

Okno Plánování zdrojů ve výrobě

Obrázek 1: Okno Plánování zdrojů.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Plánování zdrojů.

Vlastnosti  Otevře záznam Detail aktivity. Změny v detailu aktivity, provedené v agendě Zdroje, se promítají na kartu Aktivity v dialogu Výrobní zakázka.
Otevřít zdroj  Otevře detail záznamu Zdroj nad vybranou aktivitou.
Právě teď  Rychlé zobrazení aktuálně probíhajících aktivit na časové ose. 
Na začátek  Rychlé zobrazení počátku aktivit na časové ose.
Na konec Rychlé zobrazení poslední aktivity na časové ose.
Aktualizovat data Znovunačtení dat při změnách v záznamu Zdroj, v detailu aktivity apod.
Období ComboBox - Nabídka Zobrazit pohled na aktivity zdroje za zvolené období (hodinové, denní, pětidenní...)
<<l<   >l>> Posun na časové ose.
dd.mm.rrrr Otevře okno Kalendář a Čas, umožňující přesun na aktivitu zdroje (operaci) s přesností na minutu.

 

Okno Plánování zdrojů a detail vybrané aktivity (operace)

Obrázek 2: Okno Plánování zdrojů a detail vybrané aktivity.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty