Plánování zdrojů (Zdroje)

Příkazem Nástroje agendy(Agenda)/Plánování zdrojů… zobrazíte prostředí funkce Plánování zdrojů (obr. 1), které graficky znázorňuje vytížení všech definovaných zdrojů (doby trvání operací) za zvolené období. Na vodorovné a svislé ose sledujete časzdroje, uprostřed se zobrazují jejich naplánované aktivity. Jednotlivé aktivity zdrojů jsou rozlišeny barvami. K usnadnění orientace jsou totožné aktivity vyznačené stejnou barvou.

Naplnění daty probíhá na základě seznamu zdrojů, které si nadefinujete. V plánovací tabuli můžete vytvořit libovolný počet seznamů zdrojů, přičemž jednotlivé seznamy mohou obsahovat rozdílné zdroje. Seznamy můžete skrývat nebo ponechávat aktivní.

Princip

 • Plánování zdrojů v agendě Zdroje principiálně vychází z plánování zdrojů agendy Půjčovna, Výroba, Servis.
 • Plánování zdrojů v agendě Zdroje je výchoze bez dat a naplní se na základě seznamů zdrojů.
 • Do Plánování zdrojů je možné přidat libovolný seznamů zdrojů, přičemž jednotlivé seznamy obsahují zpravidla rozdílné zdroje.
 • Seznamy zdrojů jsou umístěné vlevo pod kalendářem a vybírají se pomocí zatržítek.

Ovládání Plánování zdrojů

 • Plánování zdrojů je plněno zdroji na základě výběru (přidávání a odebírání) jednotlivých seznamů zdrojů, buď přímo vytvořených či pojmenovaných a uložených.
 • Nad jednotlivými zdroji můžete vyvolat místní nabídku pro vytvoření záznamů dle jednotlivých kontextů: Nová zápůjčka, Servisní tiket, Servisní zakázka.
 • Úpravu plánování lze provádět i myší přímo v plánovací tabuli pomocí kontextové nabídky.

Prostředí funkce Plánování zdrojů a dialog Výběr zdrojů

Obrázek 1: Prostředí funkce Plánování zdrojů a dialog Výběr zdrojů. K dispozici je pět pracovních ploch „Tabule 1” až „Tabule 5”. V každé můžete mít otevřené odlišné plánování zdroje, seznam zdrojů je společný.

Vytvoření seznamu zdrojů

 • Seznam zdrojů vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat seznam zdrojů…
 • V dialogu Výběr zdrojů (obr. 1), zatržítkem označíte ze stromu položky (knihy, zařazení, dovednosti, kontexty).

Po potvrzení výběru se seznam zdrojů:

 1. pojmenuje jako „Seznam DDMMYYYY HHMMSS (lze uložit i pod vlastním názvem),
 2. vloží do výběru seznamů zdojů na plánovací tabuli vlevo,
 3. vybere zatržítkem a vloží do Plánování zdrojů dané zdroje.

 

Během své práce můžete mít potřebu přidávat jednotlivé záznamy. Pro vyhledávání záznamů v jednotlivých agendách je v systému Vario přístupná speciální funkce: Sestavení filtru pomocí okna Najít (obr. 2).

Klepněte na tlačítko vedle funkce Přidat seznam zdrojů… a vyberte položku:

 • Servisní tiket
 • Výrobní zakázka
 • Doklad zápůjčky

Dialog Plánování zdroje si „pamatuje” poslední vybrané uložené seznamy zdrojů. V následně otevřeném dialogu jsou tyto seznamy opět automaticky vybrány.

Přidat seznam zdrojů… – Volby Servisní tiket, Výrobní zakázka, Doklad zápůjčky slouží pro vyhledávání záznamů v jednotlivých agendách

Obrázek 2: Přidat seznam zdrojů… – Volby Servisní tiket, Výrobní zakázka, Doklad zápůjčky slouží pro vyhledávání záznamů v jednotlivých agendách.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

 

Související dokumenty