Karta Vlastní v modulu Personální management

Kdy aktivovat kartu Vlastní?

Do vytváření nových polí a nebo do modifikace existujících polí v modulu Personální management se pusťte jen v krajním případě, tzn. tehdy, vyčerpáte-li alternativní, mnohdy jednodušší postupy vedoucí ke stejnému cíli. Doporučujeme vaše požadavky na změny nejdříve konzultovat s technickou podporou Vario.

Kdo by měl aktivovat kartu Vlastní?

  • Specialisté dodavatele systému Vario.
  • AVP – naši partneři.
  • Váš administrátor Varia znalý procesů probíhajících v systému, případně pokročilý uživatel s obdobnými znalostmi.

Testovat a zálohovat

Změny důkladně vyzkoušejte na testovacích datech. Před promítnutím změn do ostrých dat proveďte zálohu dat!

Nastavení v okně Možnosti Vario

Karta Vlastní je ve většině agend Varia skryta. Aby byla aktivní, je třeba vytvořit pole, která se na kartě Vlastní mohou zobrazovat.

1. Můžete definovat nové pole a nebo

2. Modifikovat pole ve Variu existující.

  • Pole nadefinujete v dialogu Možnosti Vario (obr. 1).
  • Vytvoření pole (=aktivace karty Vlastní) je možné na úrovni knihy a nebo agendy ve všech třech agendách modulu Personální management.

Dialog Možnosti Vario a nastavení pole na úrovni knihy a agendy

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario a nastavení pole na úrovni knihy a agendy.

 

Hodnoty polí karty Vlastní můžete měnit a tak pružně reagovat na změny při správě pracovních pozic. Hlavní devizou je možnost evidovat nadstandardní údaje, které potřebujete sledovat v čase, například Benefity, Pracovní rizika, Druh nemoci z povolání, Certifikace apod. (obr. 2).

Příklad karty Vlastní v detailu záznamu Pracovní zařazení

Obrázek 2: Příklad karty Vlastní v detailu záznamu Pracovní zařazení.

 

Z takto nadefinovaných polí lze vytvořit rozvržení (sestavy) přes funkci Zobrazení, jako například Přehled pracovních rizik (obr. 3), Zaměstnanecké benefity atd. Návodné postupy naleznete v dokumentech:

Příklad uživatelského rozvržení pro zobrazení Personální management

Obrázek 3: Příklad uživatelského rozvržení pro zobrazení Personální management.

 

Navazující dokumenty