Karta Vlastní v modulu Personální management

Kdy aktivovat kartu Vlastní?

Do vytváření nových polí a nebo do modifikace existujících polí v modulu Personální management se pusťte jen v krajním případě, tzn. tehdy, vyčerpáte-li alternativní, mnohdy jednodušší postupy vedoucí ke stejnému cíli. Doporučujeme vaše požadavky na změny nejdříve konzultovat s technickou podporou Altus Vario.

Kdo by měl "aktivovat" kartu Vlastní?

  • Specialisté dodavatele systému Altus Vario.
  • AVP – naši partneři.
  • Váš administrátor Varia znalý procesů probíhajících v systému, případně pokročilý uživatel s obdobnými znalostmi.

Testovat a zálohovat

Změny důkladně vyzkoušejte na testovacích datech. Před promítnutím změn do ostrých dat proveďte zálohu dat!

Nastavení v okně Možnosti Altus Vario

Karta Vlastní je ve většině agend Varia skryta. Aby byla aktivní, je třeba vytvořit pole, která se na kartě Vlastní mohou zobrazovat.

1. Můžete definovat nové pole a nebo

2. Modifikovat pole ve Variu existující.

  • Pole nadefinujete v dialogu Možnosti Altus Vario (obr. 1).
  • Vytvoření pole (=aktivace karty Vlastní) je možné na úrovni knihy a nebo agendy ve všech třech agendách modulu Personální management.

Dialog Možnosti Altus Vario a nastavení pole na úrovni knihy a agendy

Obrázek 1: Dialog Možnosti Altus Vario a nastavení pole na úrovni knihy a agendy.

 

Hodnoty polí karty Vlastní můžete měnit a tak pružně reagovat na změny při správě pracovních pozic. Hlavní devizou je možnost evidovat nadstandardní údaje, které potřebujete sledovat v čase, například Benefity, Pracovní rizika, Druh nemoci z povolání, Certifikace apod. (obr. 2).

Příklad karty Vlastní v detailu záznamu Pracovní zařazení

Obrázek 2: Příklad karty Vlastní v detailu záznamu Pracovní zařazení.

 

Z takto nadefinovaných polí lze vytvořit rozvržení (sestavy) přes funkci Zobrazení, jako například Přehled pracovních rizik (obr. 3), Zaměstnanecké benefity atd. Návodné postupy naleznete v dokumentech:

Příklad uživatelského rozvržení pro zobrazení Personální management

Obrázek 3: Příklad uživatelského rozvržení pro zobrazení Personální management.

 

Navazující dokumenty