Instalace a nastavení modulu Personální management

Jestliže chcete používat modul Personální management, potřebujete mít instalovaný modul Mzdy a agenda Personalistika musí disponovat potřebným počtem licencí. O licencích píšeme v článku Registrace a v navazujících dokumentech nápovědy.

Instalace

Nastavení po instalaci a frekvence činností v modulu Personální management

  • Po instalaci modulu je potřeba naplnit obecné číselníky pracovních pozic, kvalifikací a pracovních pomůcek. Dále se tyto číselníky používají spíše pasivně s občasnou údržbou.
  • Relativně pravidelně se využívá evidence pracovních zařazení v agendě Personální management (periodicita týdenní až měsíční), která souvisí s příchodem nových a odchodem stávajících pracovníků.
  • Pravidelně by se měla kontrolovat exspirace kvalifikací s omezenou platností. Plánováním školení do agendy Osvědčení a školení by měla probíhat jejich rekvalifikace (periodicita týdenní až měsíční).
  • Využití agendy Evidence úrazů se předpokládá jen velmi zřídka.

Oprávnění v modulu Personální management

Modul obsahuje všechna standardní oprávnění a pro řízení přístupu k některým funkcím modulu jsou připravena zvláštní oprávnění, viz dokumenty Nastavení agendy Personální management a Nastavení agendy Osvědčení a školení.

Jestliže potřebujete zamezit přístup do modulu některým uživatelům, nastavte oprávnění na úrovni modulu.

Nastavení oprávnění realizuje:

  • Administrátor Varia,
  • Specialisté dodavatele systému Vario,
  • AVP – naši partneři.

Vlastní údaje v agendě Personální management

Vario umožňuje doplňovat evidované údaje o uživatelská pole. Popis vytvoření a nastavení uživatelských polí naleznete v nápovědě Karta Vlastní.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty