Hromadný převod kontaktů do jiné knihy (Adresář)

Zjistili jste, že v knize agendy Adresář máte adresy kontaktů, které zanikly nebo kontakty s vaší firmou přestaly komunikovat? Zbytečně vám zaplňují adresář a činí jej nepřehledným? Pomoc je snadná. Neaktivní kontakty přesuňte do jiné knihy pomocí průvodce (obr. 1). Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize.

Dialog Hromadný předvod kontaktů do knihy...

Obrázek 1: Průvodce pro převod záznamů do jiné knihy. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Postupujte takto:

1. Z menu Agenda zvolíte příkaz Hromadný převod kontaktů do knihy...

Kontakty určené k převodu do jiné knihy můžete v zobrazení tabulky agendy předem vybrat například pomocí filtrování, nebo je vyberete až v průvodci Převést záznamy do knihy (obr. 1).

2. Průvodce nabídne seznam kontaktů aktuální knihy. Ze seznamu vyberete záznamy, které chcete převést do jiné knihy.

  • Nemusíte "ručně" zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů.
  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny kontakty.
  • Tlačítkem Zrušit výběr výběr všech kontaktů zrušíte.
  • Klepnutím na tlačítko OK zahájíte převod.

3. Pokud mají převáděné kontakty související kontakty, které jste nezahrnuli do převodu, průvodce nabídne volitelně převod podřízených osob a nebo poboček.

4. Jestliže máte v agendě vytvořených více knih, průvodce se dotáže na cílovou knihu převodu.

5. Výběrem cílové knihy je převod dokončen.

 

Související dokumenty