Kontrola vybraných záznamů v průvodcích

Jestliže například v agendě Vydané doklady fakturujete výdejky funkcí Agenda/Fakturovat/Výdejky... a na seznam skladových dokladů v okně Výběr záznamů postupně aplikujete různé filtry, můžete kdykoliv během vybírání záznamů zobrazit již vybrané záznamy pomocí tlačítka Zobrazit vybrané záznamy vedle pole Vybráno záznamů (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů - Fakturace výdejek

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace výdejek.

 

Zobrazení již vybraných záznamů reaguje na právě aplikovaný filtr. V případě filtrování zobrazí jak záznamy vybrané, platné pro aktuální filtr (obr. 2 – Zobrazené vybrané záznamy), tak celkově všechny dosud vybrané záznamy nezávisle na aktuálně aplikovaném filtru (obr. 2 – Vybrané záznamy).

Dialog Výběr záznamů - Fakturace výdejek

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Fakturace výdejek.

 

Klepnutím na tlačítko k vystavení nových dokladů, např. Fakturovat, proběhne v okně Výběr záznamů kontrola na aktuálně aplikovaný filtr. Pokud je ověřeno aktuální použítí jakéhokoliv filtru, systém zobrazí dotaz (obr. 3), zda vygenerovat doklady pro všechny vybrané záznamy, nebo pouze pro záznamy odpovídající aktuálnímu filtru, tedy aktuálně v průvodci Výběr záznamů zobrazené.

Popsanou funkci můžete využívat i v jiných průvodcích, které vystavují doklady na základě jiného dokladu.

Dialog Výběr záznamů - Fakturace výdejek

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Fakturace výdejek.