Plánovací tabule – výrobní zakázky

Příkazem z menu Agenda/Plánovací tabule – výrobní zakázky otevřete dialog Plánovací tabule, pomocí kterého naplánujete všechny, nebo jen vybrané výrobní zakázky. Položky výrobních zakázek lze zobrazit v náhledu informativním, grafickém a nebo můžete zvolit náhled plánu zakázek. Současně s náhledem volíte i zobrazení zakázek k zaplánování, zakázek s konfliktem a nebo jen neuzavřených zakázek.

Dialog Plánovací tabule a informativní náhled na položky výrobních zakázek

Obrázek 1: Dialog Plánovací tabule a informativní náhled na položky výrobních zakázek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Tabulka 1, obr. 1: Zobrazit ComboBox - Nabídka výrobní zakázky.

Zakázky k zaplánování Zakázky, které nemají vyplněný datum – systém u nich nezjistí datum poslední operace.
Zakázky s konfliktem Zakázky se skluzem.
Neuzavřené zakázky Všechny zakázky, které nejsou ve stavu OK.

 

Tabulka 1a, obr. 1: Popis tlačítek dialogu Plánovací tabule.

Vybrat vše / Zrušit výběr Pomůcka pro výběr (zrušení) položek výrobních zakázek, – buď vše, vše nezaplánované nebo podle zakázky.
Možnosti Nastavení časové jednotky, za kterou má být zobrazen Skluz (měsíce nebo dny) = počet čárek v polích Skluz (červeně nebo zeleně).
Plánovat od/dní Datum Dialog Kalendář zahájení výroby s preferencí ComboBox - Nabídka:
 • B – Preferovat příkazy s kratší dobou dokončení
 • C – Preferovat příkazy s delší dobou dokončení
 • F – Preferovat příkazy s nižšími celkovými náklady
 • G – Preferovat příkazy s vyššími celkovými náklady
 • H – Preferovat příkazy s nižšími jednotkovými náklady
 • I – Preferovat příkazy s vyššími jednotkovými náklady
 • Minimalizovat prostoje
 • Preferovat příkazy s delší dobou výroby
 • Preferovat příkazy s kratší dobou výroby

Viz také funkce pole Plánovací horizont dní.

Plánovat ComboBox_2 Příkaz k plánování výrobní operace nebo odstranění plánu.
Zavřít Zavře dialog Plánovací tabule a uloží změny.

 

Dialog Plánovací tabule a grafický náhled na položky výrobních zakázek

Obrázek 2: Dialog Plánovací tabule a grafický náhled na položky výrobních zakázek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Tabulka 2, obr. 2: Popis sloupců Plánovací tabule v grafickém ComboBox - Nabídka náhledu.

Číslo dokladu Identifikátor dokladu Výrobní zakázka.
Položka dokladu Pořadí položky v dokladu Výrobní zakázka.
Skluz komponent (+) Předstih dodávky komponent do sledované zakázky.
Skluz komponent (-) Skluz dodávky komponent do sledované zakázky.
Skluz proti závislé zakázce (+) Předstih vůči závislé zakázce, do níž sledovaná zakázka dodává komponenty.
Skluz proti závislé zakázce (-) Skluz vůči závislé zakázce, do níž sledovaná zakázka dodává komponenty.
Skluz vlastní (+) Předstih sledované zakázky vůči požadovanému datu dodání.
Skluz vlastní (-) Skluz sledované zakázky vůči požadovanému datu dodání.
Produkt Finální výrobek.
Datum dodání Datum dodání požadovaný z obchodních zakázek.
Poslední operace Datum a čas poslední operace.

 

Výrobní tabule slouží k plánování položek výrobních zakázek a zjišťování stavu naplánovaných položek.

 • Jestliže existuje nějaká navazující položka výrobní zakázky, věnujte pozornost Skluzu proti závislé zakázce. Vyjadřujeme tím předstih nebo skluz vůči zakázkám, které čekají na komponenty vyráběné touto položkou výrobní zakázky.
 • Pokud je položka výrobní zakázky závislá na dodávce polotovarů, pole sloupce Skluz komponent zobrazuje zpoždění nebo předstih v dodávce polotovarů.
 • Necháte-li systém naplánovat všechny výrobní zakázky bez výběru, tzn. že vyberete zatržítkem všechny položky, potom věnujte pozornost údaji v poli Skluz vlastní. Systém v takovém případě vše nastaví tak, aby všechny závislé zakázky na sebe navazovaly. Nelze však dodržet skluz vůči datu dodání, který je požadovaný z obchodních zakázek.

 

Dialog Plánovací tabule a náhled Plán zakázek

Obrázek 3: Dialog Plánovací tabule a náhled Plán zakázek.

 

Tabulka 3, obr. 3: Místní nabídka náhledu ComboBox - Nabídka Plán zakázek.

Vlastnosti Otevře záznam Detail aktivity.
Vybrat/Zrušit výběr Označí [*] nebo zruší výběr položky výrobní zakázky.
Otevřít doklad Otevře detail záznamu Výrobní zakázka.
Právě teď Rychlé zobrazení aktuálně probíhajících aktivit na časové ose.
Na začátek Rychlé zobrazení počátku aktivit na časové ose.
Přiblížit Na vodorovné ose nastaví časovou jednotku minuty (min.).
Aktualizovat data Znovunačtení dat při změnách v záznamu Zdroj, v detailu aktivity apod.

 

Související dokumenty