Plánování výrobních zakázek

Výrobní tabule slouží k plánování položek výrobních zakázek a zjišťování stavu naplánovaných položek. Příkazem z menu Nástroje agendy (Agenda)/Plánování výrobních zakázek otevřete dialog Plánovací tabule (obr. 1), pomocí kterého naplánujete všechny, nebo jen vybrané výrobní zakázky. Položky výrobních zakázek lze zobrazit v náhledu informativním nebo grafickém. Grafické zobrazení vždy zobrazuje data podle informativního zobrazení a respektuje nastavení filtrů řazení apod. Současně s náhledem volíte i zobrazení zakázek k zaplánování, zakázek s konfliktem a nebo jen neuzavřených zakázek. Dialog Plánovací tabule disponuje kalendářem pro snadnější ovládání grafického zobrazení.

Obsah

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

Zobrazení tabulky

Dialog Plánovací tabule a tabulkové zobrazení položek výrobních zakázek

Obrázek 1: Dialog Plánovací tabule a tabulkové zobrazení položek výrobních zakázek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat, řadit a zobrazovat/skrývat sloupce.

 

Tabulka 1, obr. 1: Nabídka Zobrazit ComboBox - Nabídka výrobní zakázky.

POLE/FUNKCE POPIS
Zakázky k zaplánování Zakázky, které nemají vyplněný datum – systém u nich nezjistí datum poslední operace.
Zakázky s konfliktem Zakázky se skluzem.
Neuzavřené zakázky Všechny zakázky, které nejsou ve stavu OK.

 

Tabulka 1a, obr. 1: Popis funkcí dialogu Plánovací tabule.

POLE/FUNKCE POPIS
Plánovat od/dní Datum Dialog Kalendář zahájení výroby s preferencí ComboBox - Nabídka:
 • A – Minimalizovat prostoje
 • B – Preferovat příkazy s kratší dobou dokončení
 • C – Preferovat příkazy s delší dobou dokončení
 • D – Preferovat příkazy s delší dobou výroby
 • E – Preferovat příkazy s kratší dobou výroby
 • F – Preferovat příkazy s nižšími celkovými náklady
 • G – Preferovat příkazy s vyššími celkovými náklady
 • H – Preferovat příkazy s nižšími jednotkovými náklady
 • I – Preferovat příkazy s vyššími jednotkovými náklady

Viz také funkce pole Plánovací horizont dní.

Zdroje ComboBox - Nabídka

Parametry pro plánování zakázek:

 • Neomezeně – nekontrolují se konflikty na zdrojích
 • Podle nastavení zdroje – kontrolují se konflikty na zdrojích podle jejich nastavení
Akceptovat plánovací interval položky

Pokud bude zatrženo CheckBox - Zatržítko – plánování proběhne až od tohoto data (viz výše Plánovat od/dní).

Plánovat ComboBox_2 Příkaz k plánování výrobní operace nebo odstranění plánu.
Možnosti Nastavení časové jednotky, za kterou má být zobrazen Skluz (měsíce nebo dny).
Vybrat vše / Zrušit výběr Pomůcka pro výběr (zrušení) položek výrobních zakázek, – buď vše, vše nezaplánované nebo podle zakázky.

Popis sloupců Plánovací tabule

Viditelnost sloupců řídíte funkcí zobrazovat/skrýt sloupce místní nabídky v tabulkovém zobrazení (obr. 1).

 

Tabulka 2, obr. 2: Popis sloupců Plánovací tabule.

POLE/FUNKCE POPIS
Číslo dokladu Identifikátor dokladu Výrobní zakázka.
Doklad Typ (název) záznamu Výroby.
Položka dokladu Pořadí položky v dokladu Výrobní zakázka.
Skluz komponent Předstih dodávky komponent do sledované zakázky.
Skluz proti závislé zakázce Skluz vůči závislé zakázce, do níž sledovaná zakázka dodává komponenty.
Skluz vlastní Skluz sledované zakázky vůči požadovanému datu dodání.
Popis Popis produktu položky.
Produkt Finální výrobek.
Varianta Varianta produktu.
Sklad Název skladu produktu.
Množství Množství produktu z dokladu.
Stav Stav položky výrobní zakázky.
Datum dodání Datum dodání požadovaný z obchodních zakázek.
Poslední operace Datum a čas poslední operace.

 

 • Jestliže existuje nějaká navazující položka výrobní zakázky, věnujte pozornost Skluzu proti závislé zakázce. Vyjadřujeme tím předstih nebo skluz vůči zakázkám, které čekají na komponenty vyráběné touto položkou výrobní zakázky.
 • Pokud je položka výrobní zakázky závislá na dodávce polotovarů, pole sloupce Skluz komponent zobrazuje zpoždění nebo předstih v dodávce polotovarů.
 • Necháte-li systém naplánovat všechny výrobní zakázky bez výběru, tzn. že vyberete zatržítkem všechny položky, potom věnujte pozornost údaji v poli Skluz vlastní. Systém v takovém případě vše nastaví tak, aby všechny závislé zakázky na sebe navazovaly. Nelze však dodržet skluz vůči datu dodání, který je požadovaný z obchodních zakázek.

Dialog Zobrazit skryté sloupce

Obrázek 2: Dialog Zobrazit skryté sloupce.

Grafické zobrazení

Informativní a grafické zobrazení je situováno do dvou záložek, takže se snadno přepnete z jednoho pohledu na výrobní zakázky do druhého. Grafické zobrazení navíc vždy zobrazuje data podle informativního zobrazení a respektuje nastavení filtrů řazení apod. (obr. 3).

Dialog Plánovací tabule v grafickém zobrazení položek výrobních zakázek. Pomocí lokálních místních nabídek lze položky výrobních zakázek řídit.

Obrázek 3: Dialog Plánovací tabule v grafickém zobrazení položek výrobních zakázek. Pomocí lokálních místních nabídek lze položky výrobních zakázek řídit.

 

Tabulka 3, obr. 3: Popis funkcí místních nabídek v grafickém zobrazení plánovací tabule.

POLE/FUNKCE POPIS
Vybrat/Zrušit výběr Označí [*] nebo zruší výběr položky výrobní zakázky.
Otevřít doklad Otevře detail záznamu Výrobní zakázka.
Právě teď Rychlé zobrazení aktuálně probíhajících aktivit na časové ose.
Na začátek Rychlé zobrazení počátku aktivit na časové ose.
Na konec Rychlé zobrazení ukončení aktivit na časové ose.
Aktualizovat data Znovunačtení dat při změnách v záznamu Zdroj, v detailu aktivity apod.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty