Ověření nespolehlivého plátce na zálohové faktuře

U dokladů od plátce probíhá ve Variu kontrola bankovních účtů v databázi finanční správy. V případě, že se se účet nepodaří ověřit, objeví se na dokladu žlutý proužek s upozorněním "Číslo účtu plátce DPH není zveřejněné". Tato kontrola však neprobíhá, pokud je pole DPH doklad (předpis)= Nedaňový doklad.

Zálohová faktura, karta Obecné, pole DPH předpis

Přijaté zálohové faktury je vhodné zapisovat včetně rozpisu DPH (tím se z nich nestane daňový doklad, je to pouze předpis pro budoucí fakturu, jejíž vytvoření si tak usnadníte). Zálohové faktury bez uvedené DPH je nyní vhodnější ponechat s údajem Tuzemské plnění a v položkách pouze zadat sazbu DPH=0.

Budete tak mít jistotu, že i při dodatečné změně bankovního spojení na dokladu dojde k jeho ověření a případnému upozornění na problém. V opačném případě by ke kontrole došlo až při zadání vyúčtovací faktury, která však již bude uhrazená zálohou.

 

Navazující dokumenty