Založení nového záznamu Změna

Detail záznamu Změna (obr. 1) obsahuje karty obvyklé pro Vario: Obecné, Souvislosti, Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

 • Vytvoříte Nový záznam Nový záznam.
 • Na kartě Obecné vyberete ze seznamu ComboBox - Nabídka typ změny.
 • Do polí karty Obecné zaznamenejte požadované údaje o změnovém řízení včetně jeho detailního popisu.
 • Přejděte na kartu Souvislosti.

Detail záznamu Změna a karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Změna a karta Obecné.

 

 • Na kartě Souvislosti lze přidávat (prohlížet) "souvislosti", tzn. realizovat propojení změny s libovolným záznamem Vario (obr. 2).
 • Klepnete na tlačítko Přidat souvislost...
 • Funkcí Najít vyhledáte a vložíte související záznam.
 • Pomocí nabídky pole Zobrazit ComboBox - Nabídka můžete přepínat mezi výpisem všech souvisejících záznamů, nebo pouze záznamů agendy Operace (viz níže).
 • Poklepáním na identifikátor v poli sloupce Popis záznamu otevřete detail souvisejícího záznamu.
  • Označenou položku "souvislosti" lze odstranit vymazáním.

Výroba – Operace

Propojení záznamů změn, do systému Vario, je zajištěno na úrovni operací modulu Výroba.

 • "Změnu" je možné připojit v detailu záznamu Operace, v poli Číslo změny.
 • V takovém případě se "připojená změna" (identifikátorem je název operace) automaticky zaznamená do vybraného detailu záznamu Změna a viditelná je na kartě Souvislosti (obr. 2).

Detail záznamu Změna a karta Souvislosti

Obrázek 2: Detail záznamu Změna a karta Souvislosti. Pomocí místní nabídky lze záznamy například filtrovat a řadit.

 

Související dokumenty