Mazání záznamů

Odstranění záznamu z tabulky agendy

Odstraňování záznamů nedoporučujeme.

  • Bezproblematicky lze smazat záznam, který jste omylem založili a neexistuje k němu související záznam (obr. 1).
  • Pokud neexistuje souvislost mezi mazaným záznamem a souvisejícím záznamem, systém umožní nevratné smazání záznamu.
  • Vario zobrazí průběh procesu mazání a vypíše celkový počet úspěšně odstraněných záznamů.
  • Během mazání více záznamů, které používají číselnou řadu (typicky doklady) může nastat situace, že některé záznamy smazat nejdou (mají návaznost na související záznamy) a některé bez návaznosti naopak smazat můžete. V takovém případě vzniká v číselné řadě záznamů "mezera". Systém vás na takovou skutečnost upozorní. Pak je třeba povolit vrácení číselné řady, čímž dojde k přepočítání číslené řady a zajištění její posloupnosti. Vracení číselné řady podporují agendy dokladů a agendy Adresář, Evidence majetku, Personalistika, Reklamace, Obchodní příležitosti, Kampaně, Katalog a Upomínky.

Potvrdit příkaz na odstranění záznamu

Obrázek 1: Dialog k potvrzení příkazu na odstranění záznamu.

Oprava narušené číselné řady

  • V knize, ve které máte číselnou řadu narušenou, vyberete pravým tlačítkem myši Možnosti/Číselná řada.
  • Zvolte Radio button - Přepínač Typ záznamu, u něhož je řada narušena a zadáte Stav počítadla...
  • Pak již jen stačí v poli Řádek zapsat poslední použité číslo a potvrdit tlačítkem OK. Tím je oprava provedena.
  • Vrátíte se zpět do karty Číselné řady, kde pro kontrolu můžete zvolit Test... Vario vám pak nabídne číslo dalšího dokladu (obr. 2).

Nastavení číselných řad

Obrázek 2: Nastavení číselných řad v dialogu Možnosti Vario.

Záznam nelze odstranit

Dialog upozorňující na nemožnost odstranit vybraný záznam

Obrázek 3: Dialog upozorňující na nemožnost odstranit vybraný záznam.

 

Jestliže záznam má položky s vazbou na jiný záznam (doklad), nebo se jedná o záznam z uzavřeného období, nelze jej odstranit. Nemožnost smazání záznamu systém uživateli oznámí a vypíše celkový počet neúspěšně odstraněných záznamů (obr. 3 a 4).

Dialog při odstraňování záznamů se zobrazováním zpráv, pokud nelze odstranit více záznamů

Obrázek 4: Dialog při odstraňování záznamů se zobrazováním zpráv, pokud nelze odstranit více záznamů.

Odstranění připojených dokumentů

Při odstranění záznamu se smažou též související záznamy z agend Deník a Úkoly. Zároveň dojde k odstranění propojených dokumentů (existující soubory z disku se neodstraní, maže se pouze informace o propojení).

 

Související dokumenty