Obecné informace o agendě Změnové řízení

Modul Varia Změnové řízení je určen pro monitoring firemních procesů, v rámci kterých jsou na základě vnitrofiremních pravidel prováděny například úpravy daného výrobku (konstrukční a technologické změny) nebo organizační změny. Modul je v podmínkách Varia primárně navržen k evidenci změn prováděných v dokumentacích (typicky v technické dokumentaci výroby).

 

Související dokumenty