Tiskové výstupy agendy Změnové řízení

Dialog Tisk, vyvolaný z menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk,
nenabízí pro modul Změnové řízení žádné předdefinované tiskové formuláře.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Související dokumenty