Tiskové výstupy agendy Změnové řízení

Dialog Tisk, vyvolaný z menu Soubor/Tisk,
nenabízí pro modul Změnové řízení žádné předdefinované tiskové formuláře.

 

Související dokumenty