Zobrazení agendy Změnové řízení

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Změnové řízení

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Změnové řízení (výchozí) Pro účetní jednotku Naše firma zobrazí všechny záznamy změn.

 

Související dokumenty