Zobrazení agendy Reporting

Nastavení tzv. datových skladů pro manažerské přehledy se týká zobrazení uvedených v tabulce 1.

 • Při prvním otevření agendy Reporting je třeba založit knihu – tzn. datový sklad (datový sklad je standardní kniha).
 • Datový sklad je databáze (kniha), do které se ukládají vypočítané a vytvořené sestavy (report, výkazy zisků a ztrát, rozvaha).
 • Na základě připravených dat se zobrazují výstupy v agendě Reporting (tab. 1).
  • Na Panelu nástrojů přepínáte knihy datových skladů ze seznamu pole KNIHA.

 

Tabulka 1: Zobrazení v agendě Reporting: Manažerské přehledy pro zobrazený kontakt a knihu (datový sklad) měníte výběrem položky ze seznamu zobrazení.

Aktiva
Kontingenční graf Oběžný majetek
Kontingenční graf Struktura 
Bankrotní modely
Kontingenční graf Altmanovo Z score
Du pont
Tabulkové zobrazení Pyramidální rozklad 
Likvidita
Kontingenční graf Běžná
Kontingenční graf Okamžitá
Kontingenční graf Peněžní
Kontingenční graf Pohotová
Náklady
Kontingenční tabulka Celkové náklady
Rentabilita
Kontingenční graf Přehled rentabilit 
Kontingenční graf Rentabilita celkového kapitálu
Kontingenční graf Rentabilita tržeb
Kontingenční graf Rentabilita vlastního kapitálu
Účetní výkazy
Kontingenční tabulka Rozvahy
Kontingenční tabulka Výkaz zisků a ztrát
Výnosy
Kontingenční tabulka Celkové výnosy
Výsledky hospodaření
Kontingenční graf Výsledky hospodaření
Zadluženost
Kontingenční graf Finanční páka
Kontingenční graf Koeficient samofinancování 
Kontingenční graf Krytí cizího kapitálu 
Kontingenční graf Podíl cizího kapitálu k vlastnímu 
Kontingenční graf Podíl cizího kapitálu k cizímu
Kontingenční graf Úrokové krytí 
Kontingenční graf Věřitelské riziko

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

 • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
 • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
 • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
 • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
 • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.
 • Pomocí ikon v pravém dolním rohu přepínáte na Formulářové zobrazení, Datový list, Kontingenční tabulku a kontingenční graf.

 

Navazující dokumenty