Lidské zdroje (Manager)

Report Lidské zdroje obsahuje informace, které mohou být zajímavé především pro personalisty.

Míra fluktuace zaměstnanců

Zobrazuje sloupce "Průměrný počet zaměstnanců za období", "Počet odchodů za období", "Míra fluktuace" (desetinné č.) a "Míra fluktuace %" (obr. 1).

Lidské zdroje, reporting Míra fluktuace zaměstnanců

Obrázek 1: Zobrazení Míra fluktuace zaměstnanců v aktuálně zobrazené firmě.

Míra stability zaměstnanců

Míra stability zaměstnanců se vypočítá jako celkový počet zaměstnanců zaměstnaných u společnosti alespoň 1 rok k celkovému počtu zaměstnanců zaměstnaných u společnosti rok předchozí. Sledované období je vždy kalendářní rok (obr. 2).

Lidské zdroje, reporting Míra stability zaměstnanců

Obrázek 2: Zobrazení Míra stability zaměstnanců v aktuálně zobrazené firmě.

Nemocnost zaměstnanců

V přehledu Nemocnost zaměstnanců (obr. 3) lze sledovat Náklady na PN celkem, Pracovní dny nemoci celkem, Kalendářní dny nemoci celkem, Průměrná délka trvání 1 PN a Průměrný náklad na 1 PN, to vše za jednotlivé roky a období.

Nový přehled Nemocnost zaměstnanců v sekci Lidské zdroje

Obrázek 3: Zobrazení Nemocnost zaměstnanců v aktuálně zobrazené firmě.

Průměrná hodinová mzda

Průměrná hrubá hodinová mzda vypočítaná jako hrubá mzda k počtu odpracovaných hodin ve společnosti (obr. 4).

Lidské zdroje, reporting Průměrná hodinová mzda

Obrázek 4: Zobrazení Průměrná hrubá hodinová mzda vypočítaná jako hrubá mzda k počtu odpracovaných hodin v aktuálně zobrazené firmě.

Průměrná mzda

Průměrná hrubá mzda ve společnosti (obr. 5).

 Lidské zdroje, reporting Průměrná hrubá mzda

Obrázek 5: Zobrazení Průměrná hrubá mzda v aktuálně zobrazené firmě.

Zaměstnanci – věková struktura

Přehled o struktuře věku zaměstnanců (obr. 6).

 Lidské zdroje, reporting Zaměstnanci - věková struktura

Obrázek 6: Zobrazení Zaměstnanci – věková struktura zaměstnanců v aktuálně zobrazené firmě.

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.
  • Pomocí ikon v pravém dolním rohu přepínáte na Formulářové zobrazení, Datový list, Kontingenční tabulku a Kontingenční graf.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty