Obecné informace o modulu Mzdy

Modul pro Mzdy má za cíl spravovat personální záznamy pracovníků ve firmě a jejich pracovní vztahy, a zároveň umožňuje zpracování a konfiguraci mzdových operací.

Tento modul usnadňuje výpočet měsíčních a časových mezd pro všechny organizace a zahrnuje také výpočet Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti.

Je možné vytvářet neomezený počet pracovních poměrů pro každého zaměstnance. Výpočet mezd je řízen pomocí nastavitelných a rozšířitelných mzdových složek. Při měsíčním zpracování se mzdové složky automaticky generují na základě nastavení výchozích složek.

Modul Mzdy nabízí také možnost vytvoření interního dokladu pro zaúčtování mezd, výdajového pokladního dokladu pro výplaty v hotovosti a platebního příkazu pro úhradu odvodů a mezd. Všechny tyto doklady lze vytvářet přímo z modulu Mzdy.

Pro zjednodušení výběru pracovních poměrů existují funkce umožňující filtrování (např. podle Poměru, Typu mzdy, Střediska, Zakázky, Údaje 1 a 2, Kategorie, Souběhu nebo Data ukončení). Lze také upravovat zobrazení dat v tabulce agendy pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů.

Samotný modul zahrnuje dvě agendy: Personalistiku a Mzdy. Po otevření modulu je výchozím oknem sekce Mzdy.

 

Související dokumenty