Obecné informace o modulu Mzdy

Modul Mzdy slouží k personální evidenci pracovníků firmy a jejich pracovních poměrů, ke zpracování a nastavení mzdové agendy. 

Modul umožňuje zpracování měsíčních a časových mezd pro všechny organizace včetně výpočtu Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti.

Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů. Výpočet mezd je řízen pomocí uživatelsky nastavitelných a rozšířitelných mzdových složek. Mzdové složky pro měsíční zpracování se vytvářejí automaticky podle nastavení výchozích složek. 

Přímo z modulu Mzdy je možné vytvořit interní doklad pro zaúčtování mezd, výdajový pokladní doklad pro mzdy v hotovosti a platební příkaz pro úhradu odvodů a mezd, a to včetně zobrazení vytvořených dokladů.

Některé funkce modulu Mzdy umožňují výběr pracovních poměrů (pro danou funkci zadáním kritérií nebo filtrem nad tabulkou) tlačítkem Výběr poměrů. Je možné filtrovat např. podle následujících polí pracovního poměru: Poměr, Typ mzdy, Středisko, Zakázka, Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Souběh nebo Datum ukončení.

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Modul obsahuje agendu Personalistika a Mzdy. Výchozím oknem modulu jsou Mzdy.

 

Související dokumenty